Dublin
Londyn
La Valetta

Witaj na stronie poświęconej projektowi Mobilność nauczycieli Powiatowej Dwójki w Oświęcimiu – rozwój językowy, metodyczny i europejski.

Projekt Erasmus+ ma na celu poprawę jakości pracy instytucji uwzględniając jej wymiar europejski i wspierając aktualne priorytety europejskie. Jest to projekt instytucjonalny tj. koncentrujący się nie tyle na efekcie mobilności dla poszczególnych jej uczestników lecz na długofalowym efekcie dla całej instytucji, której pracownikami są uczestnicy mobilności.

Tematyczne warsztaty językowe

W dniu 27.11.2018 r. Pani Jolanta Materkowska-Bonar przeprowadziła spotkanie z uczniami, którego tematem była relacja z zagranicznego kursu językowego w Cambridge. W trakcie wykładu opowiedziała uczniom o historii tego miasta. Zwróciła przede wszystkim  uwagę na fakt, iż  Cambridge to miasto turystyczne, gdzie znajduje  się drugi najstarszy uniwersytet w Anglii. Podczas spotkania przedstawiła zakres tematyczny kursu językowego, który obejmował m. in. następujące zagadnienia – podstawy legal english, zawody, zainteresowania, podróże, geografia, biologia, poznawanie obcych kultur.

Warsztaty metodyczne

W dniu 19 listopada 2018 odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli języków obcych w ramach warsztatów metodycznych projektu Erasmus. Tym razem prowadzący spotkanie mgr Tomasz Zięba zaprezentował elementy specjalistycznego kursu dla nauczycieli języka angielskiego, który miał miejsce na Malcie w lipcu bieżącego roku. Prezentacja koncentrowała się na sposobach wykorzystania w pracy z uczniami ciekawych stron internetowych :

Warsztaty metodyczne – rozwijanie umiejętności komunikacji

W dniu 29.10.2018 odbyły się warsztaty metodyczne nauczycieli języków obcych. Oto krótkie sprawozdanie z tego spotkania:

 

Spotkanie odbyło się 29.10.2018 i uczestniczyli w nim nauczyciele języka angielskiego oraz niemieckiego. Podczas spotkania opowiedziałam moim koleżankom i kolegom o ogólnej strukturze kursu, w którym uczestniczyłam, oraz przedstawiłam najważniejsze spostrzeżenia dotyczące zajęć:

Strony internetowe uczniów

Dzisiaj uczniowie klasy IV informatycznej oddawali przygotowane przez siebie strony państw do których uczestnicy projektu ersmus wyjeżdżali.

Oto zrzuty ekranowe tych prac.

   

Spotkanie robocze

W środę tj. 17.10.2018 odbędzie się spotkanie robocze zespołu Erasmus. Wszystkich biorących udział w projekcie zapraszam.

Spotkanie

W środę 26 września 2018 roku o godzinie 14.30, w sali nr 60, odbyło się spotkanie podsumowujące nasze wyjazdy wakacyjne. Każdy z uczestników podzielił się swoimi doświadczeniami z wyjazdu i szkolenia.

Strony klasy 3ei

Dzisiaj grupa druga klasy 3 elektroniczno-informatycznej oddała swoje strony internetowe o państwach do których nasi uczestnicy projektu wyjeżdżali były to: Anglia, Malta i Irlandia.

Treść zadania była następująca:

Proszę zaprojektować i wykonać stronę internetową wybranego kraju (Anglia, Malta, Irlandia). Na stronie muszą znaleźć się informację na temat najważniejszych danych danego kraju, zwyczajów, tradycji, bieżących wydarzeń, dzieł współczesnej literatury i kultury oraz ciekawostki dla podróżujących.

A oto zrzuty ekranowe ich prac:

 

Zapraszamy na spotkanie

Jutro tj. w środę 26 września 2018 roku o godzinie 14.30, w sali nr 60,  odbędzie się spotkanie podsumowujące wakacyjne wyjazdy szkoleniowe uczestników programu Erasmus+. Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie

W dniu 25.06.2018 w sali konferencyjnej o godzinie 13:00 odbyło się spotkanie grupy projektowej programu Erasmus+, na spotkaniu omówiliśmy dokument Europass-Mobilność, który każdy z uczestników musi zabrać ze sobą i podpisać w instytucji przyjmującej. Każdy z uczestników omówił także stan przygotowań do wyjazdów, oraz stan realizacji przydzielonych zadań na ten rok szkolny.

Zapraszamy na spotkanie.

W dniu 25.06.2018 tj. w poniedziałek o godzinie 13:00 odbędzie się spotkanie na którym dowiemy się więcej na temat dokumentu Europass-Mobilność.

Przetłumacz »