Category Archives: Bez kategorii

Tematyczne warsztaty językowe

W dniu 27.11.2018 r. Pani Jolanta Materkowska-Bonar przeprowadziła spotkanie z uczniami, którego tematem była relacja z zagranicznego kursu językowego w Cambridge. W trakcie wykładu opowiedziała uczniom o historii tego miasta. Zwróciła przede wszystkim  uwagę na fakt, iż  Cambridge to miasto turystyczne, gdzie znajduje  się drugi najstarszy uniwersytet w Anglii. Podczas spotkania przedstawiła zakres tematyczny kursu językowego, który obejmował m. in. następujące zagadnienia – podstawy legal english, zawody, zainteresowania, podróże, geografia, biologia, poznawanie obcych kultur.

Warsztaty metodyczne

W dniu 19 listopada 2018 odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli języków obcych w ramach warsztatów metodycznych projektu Erasmus. Tym razem prowadzący spotkanie mgr Tomasz Zięba zaprezentował elementy specjalistycznego kursu dla nauczycieli języka angielskiego, który miał miejsce na Malcie w lipcu bieżącego roku. Prezentacja koncentrowała się na sposobach wykorzystania w pracy z uczniami ciekawych stron internetowych :

Warsztaty metodyczne – rozwijanie umiejętności komunikacji

W dniu 29.10.2018 odbyły się warsztaty metodyczne nauczycieli języków obcych. Oto krótkie sprawozdanie z tego spotkania:

 

Spotkanie odbyło się 29.10.2018 i uczestniczyli w nim nauczyciele języka angielskiego oraz niemieckiego. Podczas spotkania opowiedziałam moim koleżankom i kolegom o ogólnej strukturze kursu, w którym uczestniczyłam, oraz przedstawiłam najważniejsze spostrzeżenia dotyczące zajęć:

Strony internetowe uczniów

Dzisiaj uczniowie klasy IV informatycznej oddawali przygotowane przez siebie strony państw do których uczestnicy projektu ersmus wyjeżdżali.

Oto zrzuty ekranowe tych prac.

   

Spotkanie robocze

W środę tj. 17.10.2018 odbędzie się spotkanie robocze zespołu Erasmus. Wszystkich biorących udział w projekcie zapraszam.

Spotkanie

W środę 26 września 2018 roku o godzinie 14.30, w sali nr 60, odbyło się spotkanie podsumowujące nasze wyjazdy wakacyjne. Każdy z uczestników podzielił się swoimi doświadczeniami z wyjazdu i szkolenia.

Strony klasy 3ei

Dzisiaj grupa druga klasy 3 elektroniczno-informatycznej oddała swoje strony internetowe o państwach do których nasi uczestnicy projektu wyjeżdżali były to: Anglia, Malta i Irlandia.

Treść zadania była następująca:

Proszę zaprojektować i wykonać stronę internetową wybranego kraju (Anglia, Malta, Irlandia). Na stronie muszą znaleźć się informację na temat najważniejszych danych danego kraju, zwyczajów, tradycji, bieżących wydarzeń, dzieł współczesnej literatury i kultury oraz ciekawostki dla podróżujących.

A oto zrzuty ekranowe ich prac:

 

Zapraszamy na spotkanie

Jutro tj. w środę 26 września 2018 roku o godzinie 14.30, w sali nr 60,  odbędzie się spotkanie podsumowujące wakacyjne wyjazdy szkoleniowe uczestników programu Erasmus+. Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie

W dniu 25.06.2018 w sali konferencyjnej o godzinie 13:00 odbyło się spotkanie grupy projektowej programu Erasmus+, na spotkaniu omówiliśmy dokument Europass-Mobilność, który każdy z uczestników musi zabrać ze sobą i podpisać w instytucji przyjmującej. Każdy z uczestników omówił także stan przygotowań do wyjazdów, oraz stan realizacji przydzielonych zadań na ten rok szkolny.

Zapraszamy na spotkanie.

W dniu 25.06.2018 tj. w poniedziałek o godzinie 13:00 odbędzie się spotkanie na którym dowiemy się więcej na temat dokumentu Europass-Mobilność.

Przetłumacz »