Strony klasy 3ei

Dzisiaj grupa druga klasy 3 elektroniczno-informatycznej oddała swoje strony internetowe o państwach do których nasi uczestnicy projektu wyjeżdżali były to: Anglia, Malta i Irlandia.

Treść zadania była następująca:

Proszę zaprojektować i wykonać stronę internetową wybranego kraju (Anglia, Malta, Irlandia). Na stronie muszą znaleźć się informację na temat najważniejszych danych danego kraju, zwyczajów, tradycji, bieżących wydarzeń, dzieł współczesnej literatury i kultury oraz ciekawostki dla podróżujących.

A oto zrzuty ekranowe ich prac:

 
Przetłumacz »