Warsztaty metodyczne – rozwijanie umiejętności komunikacji

W dniu 29.10.2018 odbyły się warsztaty metodyczne nauczycieli języków obcych. Oto krótkie sprawozdanie z tego spotkania:

 

Spotkanie odbyło się 29.10.2018 i uczestniczyli w nim nauczyciele języka angielskiego oraz niemieckiego. Podczas spotkania opowiedziałam moim koleżankom i kolegom o ogólnej strukturze kursu, w którym uczestniczyłam, oraz przedstawiłam najważniejsze spostrzeżenia dotyczące zajęć:

1.      Rola nauczyciela jest właściwie ograniczona do minimum. Nauczyciel prezentuje nowy materiał, np. gramatyczny czy leksykalny (krótko, tj. 1-2 przykłady) i jest on od razu ćwiczony i wykorzystywany w mówieniu.

2.      Komunikacja (co najmniej 60 % czasu)– ćwiczenia głównie w parach i grupach polegające na konwersacji, znikoma ilość ćwiczeń podręcznikowych. Nowy materiał gramatyczny czy leksykalny jest od razu wykorzystywany w mówieniu.

3.      Luźna, wesoła atmosfera na lekcji.

4.      Częste wykorzystanie multimediów.

Następnie zaprezentowałam przykładowe ćwiczenia (często w formie gier i zabaw) do wykorzystania na lekcji:

·        Lifeboat on the Titanic – uczniowie losują kartki na których podana będzie ich nowa „tymczasowa” tożsamość, np. mafia boss, scientist, popstar, single mother, super model, doctor, sailor, billionair, fighter, 5 year old child… Następnie muszą przekonać pozostałych, jak przydatnymi są osobami, gdyż na łódce są tylko cztery miejsca.

·        Praca w grupach: Jesteście partią opozycyjną, która zabiega o głosy nowych wyborców. You are an opossition party.

·        Why people should vote for you?

·        Why the party in power is bad?

·        Use 10 phrasal verbs and 5 idioms

(We bring in a new work law! They can’t face up to real problems!)

·        Praca w grupach 3-4 osobowych: Uczniowie układają wiersz, którego wersy tworzą zdania w trybie warunkowym.

·        Ćwiczenie w parach: Scenka z filmu John Bean – jedna osoba opisuje drugiej, siedzącej tyłem do ekranu, co się dzieje w filmie.

·        Szukanie drogi w Google Maps: Wybór miejsca na śniadanie

Uczniowie wyszukują i porównują miejsca, do którego mamy się udać i dokonują wyboru, następnie opisują trasę

·        Praca w parach: Uczniowie otrzymują krzyżówkę, w której mają uzupełnione tylko część haseł (brakuje haseł, które są w krzyżówce partnera). Pisemnie przygotowują opis haseł i następnie wypytują się wzajemnie o brakujące hasła aż rozwiążą całość.

·        Ćwiczenie wykonywane w grupach 4-5 osobowych w plenerze: opis drogi do wybranego miejsca, rysowanie mapki i robienie zdjęć.

Do wykorzystania jako projekt pozalekcyjny.

·        Ćwiczenie w parach: gra w statki polegająca na właściwej wymowie wyrazów będących oznaczeniem pól (ćwiczenie fonetyczne).

 

Spotkanie prowadziła Joanna Janiczek

Przetłumacz »