Warsztaty metodyczne

W dniu 19 listopada 2018 odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli języków obcych w ramach warsztatów metodycznych projektu Erasmus. Tym razem prowadzący spotkanie mgr Tomasz Zięba zaprezentował elementy specjalistycznego kursu dla nauczycieli języka angielskiego, który miał miejsce na Malcie w lipcu bieżącego roku. Prezentacja koncentrowała się na sposobach wykorzystania w pracy z uczniami ciekawych stron internetowych :

1.www.eslcafe.com – strona, która zawiera m.in. forum nauczycielskie, jest kopalnią pomysłów różnorakich rozwiązań metodycznych, materiałów wizualnych wprowadzanych w życie i sprawdzonych na lekcjach przez nauczycieli z całego świata.

2.www.usingenglish.com – zawiera szeroki wachlarz ćwiczeń dla uczniów z zakresu słownictwa i gramatyki w atrakcyjnej formie quizzów, krzyżówek, komiksów gotowych do wydruku.

3.www.bbc.co.uk/learningenglish/ – całe zestawy krótkich filmów prezentujące nieraz skomplikowane elementy gramatyczne w przystępnej formie i praktycznym kontekście sytuacyjnym.

4.www.kahoot.com – portal umożliwiający uczniom aktywny udział w quizzach, konkursach z elementami współzawodnictwa poprzez logowanie się za pośrednictwem telefonów komórkowych. Strona oferuje bogaty zestaw tematyczny od zagadnień gramatycznych po specjalistyczny angielski z zakresu np. chemii, historii czy hotelarstwa.

Przetłumacz »