Kreatywne lekcje języka obcego.

Spotkanie odbyło się 04.02.2019 i uczestniczyli w nim nauczyciele języka angielskiego oraz niemieckiego.

Główną rzeczą, na którą zwrócono uwagę biorąc udział w kursie, była bezpodręcznikowa formuła prowadzenia zajęć, zaprezentowano więc koleżankom i kolegom różnorodne formy nauczania zarówno gramatyki jak i słownictwa. Nie tylko rozwijają one kreatywność i kompetencje komunikacyjne, ale przede wszystkim są dla uczniów ciekawe.

Lekcje filmowe

  • Oglądanie krótkich filmów, które w pewnym momencie są przerywane, a zadaniem uczniów jest domyślić się i opowiedzieć, co było dalej.
  • Ćwiczenie w parach – jeden z uczniów siedzi tyłem do ekranu, a partner opowiada mu, co dzieje się na ekranie.
  • Oglądanie krótkiego filmiku przedstawiającego np. wykonanie jakiejś potrawy, następnie uczniowie mają za zadanie napisać przepis.

Lekcje gramatyki

  • Nauczyciel krótko wprowadza nowe zagadnienie na przykładzie 1-2 zdań, następnie uczniowie sami układają 2-3 własne przykłady.
  • Uczniowie w grupach 2-3 osobowych układają wiersz, w którym każdy wers zawierać będzie nowo poznane zagadnienie gramatyczne.
  • Uczniowie piszą list zawierający nowe zagadnienia gramatyczne (np. Czas przyszły – „Napisz list do siebie samego za 20 lat: Co będziesz wtedy robił? Jak będzie wyglądało twoje życie?) Nauczyciel sam określa długość listu i ilość użytych elementów gramatycznych (ok. jedna strona A4)

Gry i zabawy

  • Lifeboat on the Titanic
  • Wyspa skarbów
  • Co byś zrobił(a), gdybyś był(a) mną?
  • Opowiedz mi o sobie

Spotkanie prowadziła p. Joanna Janiczek

Przetłumacz »