Wiedza i umiejętności metodyczne

Uczestnicy trzech wybranych przez nas szkoleń metodyczno-językowych nabędą wiedzę i umiejętność praktycznego stosowania metod takich jak: projekt, Task-Based Learning, metoda dramy, wykorzystanie piosenek i materiałów video, wierszyków i poezji, nowe sposoby na nauczanie różnych obszarów gramatyki, np. fonetyki. Szkolenie specjalistyczne Empowerment in ICT Skills: Making Use of Technology Tools pozwoli jego uczestnikowi zdobyć wiedzę na temat nowoczesnych metod wykorzystujących TIK, takich jak: tworzenie i edytowanie materiałów video, prowadzenie bloga, projekty obejmujące wiki, projektowanie strony internetowej, opracowywanie formularzy i różnych funkcji w ich obrębie (Matching, Jumbled texts, Gapfill, Multiple Choice).
Wszyscy nauczyciele będą obserwować prowadzących szkolenia i poznawać stosowane przez nich metody pracy (np. w zakresie TIK, motywowania grupy, radzenia sobie z różnicami w poziomie, zarządzania czasem itp.). Ponadto wymienią doświadczenia z nauczycielami z innych państw europejskich, poznają stosowane przez nich metody, nowe źródła internetowe z materiałami dla nauczycieli języków (np. strony internetowe z podcastami, darmowymi filmami popularnonaukowymi, grami, quizami itp.).
Nauczyciele zainteresowani CLIL będą pozyskiwać od poznanych nauczycieli wiedzę na ten temat – szczególnie jeśli chodzi o praktyczne pomysły i rozwiązania w tym zakresie.

Przetłumacz »