Umiejętności językowe

Nauczyciele języków obcych, dzięki uczestnictwie w blokach zajęć nastawionych na rozwój kompetencji językowych oraz codziennemu porozumiewaniu się w j. angielskim, udoskonalą wymowę i intonację, nabędą aktualnie używane w krajach anglojęzycznych słownictwo, wyrażenia kolokwialne i idiomatyczne, zyskają płynności wypowiedzi. Przez dwa tygodnie będą zanurzeni w kulturze i języku wybranego kraju, co wpłynie pozytywnie na ich wyczucie językowe i rozumienie niuansów, żartów, aluzji. Są to kwestie niezwykle cenne podczas zdobywania zaawansowanych umiejętności językowych.
Nauczyciele przedmiotów z planami wprowadzenia elementów CLIL podczas wybranych kursów językowych poszerzą słownictwo w zakresie swojego przedmiotu – poprzez uczestnictwo w kursach, a także własne poszukiwania (wizyty w księgarniach, bibliotekach, muzeach itp). Poprzez kontakt z native speakerami nabędą poprawną wymowę i płynność wypowiedzi – bardzo potrzebne w sytuacji, gdy nauczyciele ci mają przekazywać umiejętności językowe uczniom. Nauczyciele zdobędą także umiejętność pracy z materiałem autentycznym i tekstem źródłowym.
Pozostali nauczyciele przedmiotów poprawią wszystkie najważniejsze funkcje języka (pisanie, mówienie, czytanie, rozumienie ze słuchu), poszerzą słownictwo. Dzięki konieczności posługiwania się językiem w codziennym funkcjonowaniu (np. w kontakcie z pozostałymi uczestnikami, podczas zwiedzania miasta, wizyt w bibliotece, w restauracji) przełamią barierę językową, zdobędą umiejętności komunikacyjne za poziomie umożliwiającym swobodną rozmowę po angielsku. Kontakt z materiałami szkoleniowymi i publikacjami w języku angielskim pozwoli im na zdobycie umiejętności korzystania ze źródeł anglojęzycznych oraz samodzielnego poszukiwania takich źródeł (np. w internecie czy księgarniach językowych).

Przetłumacz »