Podstawy europejskie

Wszyscy nauczyciele zdobędą wiedzę na temat miasta i państwa swojego pobytu, a także na temat miejsc pochodzenia pozostałych uczestników kursu – ich kultury, tradycji, literatury, społeczeństwa i innych interesujących daną osobę tematów. W sumie da to pokaźny zasób wiedzy kulturowej na temat przeróżnych zakątków UE, która to wiedza zostanie wykorzystana podczas organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w naszej szkole.

Możliwość funkcjonowania w wielokulturowym środowisku i nastawienie na współpracę, a także pozyskiwanie kontaktów, sprawią, że nauczyciele naszej szkoły rozwiną postawy otwartości na inne kultury, poszerzą swoje horyzonty, staną się bardziej tolerancyjni wobec różnorodności. Będą mieli możliwość osobistego spotkania osób w jakiś sposób odmiennych – pod względem wyznania, rasy, kultury, narodowości – i skonfrontowania popularnych stereotypów z rzeczywistością. Oswoją się także ze zjawiskiem wielokulturowości, dzięki czemu planowane projekty międzynarodowe będą mogli prowadzić sprawniej i z większą swobodą w kontakcie z partnerami.
Nauczyciele zrozumieją także wartość mobilności i uczenia się przez całe życie – poprzez własne doświadczenie poznają korzyści, jakie niosą ze sobą te idee. Będą chętnie korzystali z nich w przyszłości, podejmując kolejne, bardziej zaawansowane formy rozwoju zawodowego.

Przetłumacz »