Dublin
Londyn
La Valetta

Witaj na stronie poświęconej projektowi Mobilność nauczycieli Powiatowej Dwójki w Oświęcimiu – rozwój językowy, metodyczny i europejski.

Projekt Erasmus+ ma na celu poprawę jakości pracy instytucji uwzględniając jej wymiar europejski i wspierając aktualne priorytety europejskie. Jest to projekt instytucjonalny tj. koncentrujący się nie tyle na efekcie mobilności dla poszczególnych jej uczestników lecz na długofalowym efekcie dla całej instytucji, której pracownikami są uczestnicy mobilności.

Spotkanie

W dniu 12.04.2018 w sali konferencyjnej o godzinie 13:00 odbyło się spotkanie grupy projektowej programu Erasmus+, na spotkaniu omówiliśmy umowę którą każdy uczestnik musi podpisać. Zostały omówione także sprawy bieżące takie jak: stan przygotowań do wyjazdów, rezerwacja biletów lotniczych, ubezpieczenie EKUZ itp.

Zapraszamy na spotkanie

W dniu 12.04.2018 tj. we wtorek o godzinie 13:00 odbędzie się spotkanie na którym dowiemy się więcej na temat umów podpisywanych z beneficjentem.

Jak sobie radzić w e-Twinning

Zapraszamy na spotkanie z e-Twinningiem

W dniu 23.03.2018 tj. w piątek o godzinie 15:00 odbędzie się spotkanie na którym dowiemy się więcej o e-Twinningu. Kolega Piotr zapozna nas z tym tematem.

 

Poniżej program spotkania:

Spotkanie

W dniu 01.03.2018 w sali konferencyjnej o godzinie 13:00 odbyło się spotkanie grupy projektowej programu Erasmus+, na spotkaniu kolega Jarek omówił sprawy związane z certyfikatem Europass jak go generować i po co jest potrzebny w projekcie. Omówiliśmy także sprawy bieżące.

 

Krótkie przypomnienie:

Każdy z Państwa wchodzi na stronę : http://europass.org.pl/ tam klika Europass – paszport językowy i wypełnia go. Nie jest to trudne wystarczy wpisać swoje imię i nazwisko i język ojczysty oraz język dla którego chcemy podać nasze umiejętności. Po tym pojawia się tabelka w której wybieramy odpowiednie poziomy od A1 do C2.

 

Zapraszamy na spotkanie

 

Wszystkich uczestników projektu realizowanego w naszej szkole zapraszamy na spotkanie które odbędzie się we czwartek 01.03.2018 w sali konferencyjnej o godzinie 13:00. Na spotkaniu omówiony będzie certyfikat Europass.

Szkolenie językowe

Zapraszamy wszystkich uczestników projektu na szkolenie językowe zgodnie z  poniżej podanymi datami. Spotkanie odbywać się będą w sali 242 o godzinie 15:05. Na każdej z lekcji będziemy rozmawiać na zadany temat. Kolega Tomasz będzie moderatorem tych rozmów i będzie nam służył pomocą.

 

 

Poniżej tematyka i daty spotkań

Spotkanie

W dniu 24.01.2018 w sali konferencyjnej o godzinie 13:00 odbyło się spotkanie grupy projektowej programu Erasmus+, na spotkaniu omówiliśmy tematy wewnętrznego szkolenia językowego oraz jego formę. Kolega Tomasz przekaże nam te tematy w formia papierowej lub elektronicznej. Na spotkaniu omówiliśmy także postępy w pracach osób odpowiedzialnych za przydzielone działania.

Zapraszamy na spotkanie

 

Wszystkich uczestników projektu realizowanego w naszej szkole zapraszamy na spotkanie które odbędzie się w środę 24.01.2018 w sali konferencyjnej o godzinie 13:00.

Książka eTwinning – do pobrania za darmo

Książka eTwinning „Budowanie kultury włączenia społecznego poprzez eTwinning” przedstawia wybór zadań oraz projektów eTwinning promujących kształcenie ukierunkowane na włączenie społeczne. Publikacja ukazuje również, jak nauczyciele i uczniowie zaangażowani w eTwinning odpowiadają na wyzwania edukacyjne stojące przed dzisiejszą edukacją.

Książka koncentruje się na trzech aspektach:

– Jak pokonać przeszkody natury geograficznej będące udziałem młodych ludzi zamieszkujących odległe lub wiejskie obszary, wyspy oraz regiony peryferyjne.

– Jak zwiększyć zrozumienie międzykulturowe, w szczególności wśród młodzieży reprezentującej mniejszości narodowe i/lub w przypadku młodych ludzi pochodzących ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej: młodych imigrantów lub uchodźców, bądź potomków z rodzin imigrantów lub uchodźców; młodzieży należącej do mniejszości narodowych lub etnicznych; młodzieży mającej trudności z adaptacją językową lub integracją kulturową, itp.
Jak radzić sobie z problemami edukacyjnymi i utrzymać pełną integrację młodzieży przejawiającej trudności w nauce, cierpiącej z powodu fobii szkolnej, posiadającej niski poziom kwalifikacji lub osiągającej słabe wyniki w nauce, itp.

KLIKNIJ OBRAZEK ŻEBY POBRAĆ KSIĄŻKĘ

Przetłumacz »