Dublin
Londyn
La Valetta

Witaj na stronie poświęconej projektowi Mobilność nauczycieli Powiatowej Dwójki w Oświęcimiu – rozwój językowy, metodyczny i europejski.

Projekt Erasmus+ ma na celu poprawę jakości pracy instytucji uwzględniając jej wymiar europejski i wspierając aktualne priorytety europejskie. Jest to projekt instytucjonalny tj. koncentrujący się nie tyle na efekcie mobilności dla poszczególnych jej uczestników lecz na długofalowym efekcie dla całej instytucji, której pracownikami są uczestnicy mobilności.

Spotkanie robocze

W środę tj. 17.10.2018 odbędzie się spotkanie robocze zespołu Erasmus. Wszystkich biorących udział w projekcie zapraszam.

Spotkanie

W środę 26 września 2018 roku o godzinie 14.30, w sali nr 60, odbyło się spotkanie podsumowujące nasze wyjazdy wakacyjne. Każdy z uczestników podzielił się swoimi doświadczeniami z wyjazdu i szkolenia.

Strony klasy 3ei

Dzisiaj grupa druga klasy 3 elektroniczno-informatycznej oddała swoje strony internetowe o państwach do których nasi uczestnicy projektu wyjeżdżali były to: Anglia, Malta i Irlandia.

Treść zadania była następująca:

Proszę zaprojektować i wykonać stronę internetową wybranego kraju (Anglia, Malta, Irlandia). Na stronie muszą znaleźć się informację na temat najważniejszych danych danego kraju, zwyczajów, tradycji, bieżących wydarzeń, dzieł współczesnej literatury i kultury oraz ciekawostki dla podróżujących.

A oto zrzuty ekranowe ich prac:

 

Zapraszamy na spotkanie

Jutro tj. w środę 26 września 2018 roku o godzinie 14.30, w sali nr 60,  odbędzie się spotkanie podsumowujące wakacyjne wyjazdy szkoleniowe uczestników programu Erasmus+. Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie

W dniu 25.06.2018 w sali konferencyjnej o godzinie 13:00 odbyło się spotkanie grupy projektowej programu Erasmus+, na spotkaniu omówiliśmy dokument Europass-Mobilność, który każdy z uczestników musi zabrać ze sobą i podpisać w instytucji przyjmującej. Każdy z uczestników omówił także stan przygotowań do wyjazdów, oraz stan realizacji przydzielonych zadań na ten rok szkolny.

Zapraszamy na spotkanie.

W dniu 25.06.2018 tj. w poniedziałek o godzinie 13:00 odbędzie się spotkanie na którym dowiemy się więcej na temat dokumentu Europass-Mobilność.

Spotkanie

W dniu 12.04.2018 w sali konferencyjnej o godzinie 13:00 odbyło się spotkanie grupy projektowej programu Erasmus+, na spotkaniu omówiliśmy umowę którą każdy uczestnik musi podpisać. Zostały omówione także sprawy bieżące takie jak: stan przygotowań do wyjazdów, rezerwacja biletów lotniczych, ubezpieczenie EKUZ itp.

Zapraszamy na spotkanie

W dniu 12.04.2018 tj. we wtorek o godzinie 13:00 odbędzie się spotkanie na którym dowiemy się więcej na temat umów podpisywanych z beneficjentem.

Jak sobie radzić w e-Twinning

Zapraszamy na spotkanie z e-Twinningiem

W dniu 23.03.2018 tj. w piątek o godzinie 15:00 odbędzie się spotkanie na którym dowiemy się więcej o e-Twinningu. Kolega Piotr zapozna nas z tym tematem.

 

Poniżej program spotkania:

Przetłumacz »