Nazewnictwo naszej szkoły na przestrzeni lat

 W czasie 70 lat historii różne szkoły istniały w naszej placówce, wyglądało to następująco:

 

1947 -1950  Szkoła Przemysłowa Państwowych Zakładów Syntetycznych 

1948 – 1951 Szkoła Przysposobienia Przemysłowego Nr 37 w Dworach

1948 – 1950 Państwowe Gimnazjum i Liceum Przemysłowe Zakładów Chemicznych Oświęcim

1950/1951 – Powstał Zespół Państwowych Szkół Chemicznych w Dworach, integrujący Technikum Chemiczne Ministerstwa Przemysłu Chemicznego (4 – letnie), Gimnazjum i Liceum Przemysłowe, Zasadniczą Szkołę Zawodową oraz Szkołę Przemysłową.

1957 wybudowano i przekazano do użytku młodzieży internat.

1960 powołano do życia Zakład Szkolenia Zawodowego integrujący działalność szkoleniową ZChO: szkolenie wewnątrzzakładowe, przywarsztatowe i organizowane na bazie istniejących już szkół zawodowych, szkoły zawodowe wieczorowe oraz dzienne ZChO.

1964 Zespół Szkół Zawodowych

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Technikum Chemiczne
 • Technikum dla Przodujących Robotników (1974 – 1982)

1976 – 1992 Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Zakładów Chemicznych „Oświęcim” im. Ignacego Łukasiewicza.

 • Technikum Chemiczne
 • Liceum Zawodowe
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Szkoła Wieczorowa
 • Średnie Studium Zawodowe od 1979 
 • Pomaturalne Studium Zawodowe od 1984

1992 – 1996 Zespół Szkół Zawodowych Zakładów Chemicznych „Oświęcim” im. I. Łukasiewicza (w 1996r przestał być szkołą przyzakładową nadzór przejęło Kuratorium Oświaty)

1996 – 1999 Zespół Szkół Zawodowych im I. Łukasiewicza

1.1.1982 – 1999 Szkoła Mistrzostwa Sportowego krótko potem przekształcona w Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

01.09.1999 – Połączono Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Zespół Szkół Zawodowych im I. Łukasiewicza z których powstał Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu
w skład wchodzą:

 • Liceum Mistrzostwa Sportowego 
 • Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego do 2019
 • Technikum
 • Szkoła Policealna  w latach 1999 – 2010
 • Liceum Profilowane do 2007

 

Filie uczelni wyższych działające w naszej szkole:

1954 – 1984 Filia Politechniki Krakowskiej wydziały: Mechaniczny, Chemiczny i Budownictwa.

1976 – Filia Politechniki Śląskiej. Wydziały Mechaniczny, Chemiczny, Elektryczny i Pomiarowy