Kalendarium

 W czasie 70 lat historii:

Technikum i szkoła przyzakładowa:

1947 – Powstała Szkoła Przemysłowa Państwowych Zakładów Syntetycznych 

1948 – Powstała Szkoła Przysposobienia Przemysłowego Nr 37 w Dworach

1948 – Powstało Państwowe Gimnazjum i Liceum Przemysłowe Zakładów Chemicznych Oświęcim

1950 – Powstał Zespół Państwowych Szkół Chemicznych w Dworach, integrujący Technikum Chemiczne Ministerstwa Przemysłu Chemicznego (4 – letnie), Gimnazjum i Liceum Przemysłowe, Zasadniczą Szkołę Zawodową oraz Szkołę Przemysłową.

1957 – Wybudowano i przekazano do użytku młodzieży internat.

1960 – Powołano do życia Zakład Szkolenia Zawodowego integrujący działalność szkoleniową ZChO: szkolenie wewnątrzzakładowe, przywarsztatowe i organizowane na bazie istniejących już szkół zawodowych, szkoły zawodowe wieczorowe oraz dzienne ZChO.

1962 – Otwarcie pierwszego budynku „A” szkoły na osiedlu.

1964 – Zespół Szkół Zawodowych w skład którego weszły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Chemiczne, Technikum dla Przodujących Robotników (1974 – 1982)

1969 – Otwarcie drugiego budynku „B” szkoły 

1976 – Przekształcono w Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Zakładów Chemicznych „Oświęcim” im. Ignacego Łukasiewicza.( Technikum Chemiczne, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Wieczorowa, Średnie Studium Zawodowe od 1979, Pomaturalne Studium Zawodowe od 1984)

1976 – Wybudowanie i oddanie do użytku strzelnicy sportowej.

1.1.1982 – Powstała Szkoła Mistrzostwa Sportowego krótko potem przekształcona w Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

1992 – Zespół Szkół Zawodowych Zakładów Chemicznych „Oświęcim” im. I. Łukasiewicza (w 1996r przestał być szkołą przyzakładową nadzór przejęło Kuratorium Oświaty)

1996 –  Zespół Szkół Zawodowych im I. Łukasiewicza

Liceum Mistrzostwa Sportowego:

1981 – Powstanie klas sportowych 

1982 – Powołanie  Szkoły Mistrzostwa Sportowego

1991 – Powstanie klas niesportowych o profilu ogólnym

 

Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych

01.09.1999 – Połączono Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Zespół Szkół Zawodowych im I. Łukasiewicza z których powstał Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu
w skład wchodzą: Liceum Mistrzostwa Sportowego, Technikum i Szkoła Zawodowa.

2001 – Powołanie Szkoły Policealnej dla Dorosłych.

2002 – Reforma szkolnictwa i powołanie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego dla sportowców, Liceum Profilowane, nadal działa Liceum które od tej pory jest 3-letnie oraz Technikum 4-letnie.

2005 – Rozbudowa i oddanie nowej hali sportowej z widownią.

2008 – Budowa zespołu boisk przy szkole „Orlik”.

2009 – Remont budynku A internatu.

2017 – Reforma szkolnictwa likwidacja Gimnazjów, czas nauki w Liceum zwiększa się do 4 lat a w Technikum do 5.

2018 październik – Nadanie imienia Ignacego Łukasiewicza Naszej Szkole.