Z głębokim żalem informujemy…

Dziś tj. 10.12.2021 roku na Cmentarzu Parafialnym w Oświęcimiu spoczęły doczesne szczątki wieloletniego nauczyciela naszej szkoły, społecznika, działacza samorządowego – Wiesława Konrada Czarnika.

 

 

Niech spoczywa w pokoju.