Zmarł Stanisław Mączka

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność uczniowska

PZ nr2 SOMSiT  w Oświęcimiu

z głębokim żalem żegnają

STANISŁAWA MĄCZKĘ

wieloletniego Wicedyrektora i Dyrektora w Zespole Szkół Zawodowych oraz Ośrodka Kształcenia Ustawicznego w Oświęcimiu

W osobie Pana Stanisława Mączki żegnamy przede wszystkim wielkiego przyjaciela młodzieży, przewodnika po szkole życia – historii, której uczył, człowieka oddanego swojej pracy.