Category Archives: Informacje bieżące

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy oraz uczniowie Szkoły

z wielkim żalem pragną pożegnać

śp. Adama Malika

emerytowanego nauczyciela Naszej Szkoły

W Jego Osobie wspominamy  

pioniera nauczania informatyki w Technikum, 

przyjaciela uczniów, kolegę.

Msza za duszę śp. Adama odbędzie się 27.05 o godzinie 18.00
w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Oświęcimiu.

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY !!!

Poniżej prezentujemy zasady przyjmowania stypendiów Funduszu im. Stanisława i Marii Neumannów.

WAŻNE TERMINY;
Składanie wniosków: do 21 CZERWCA 2019 ROKU
Ogłoszenie Wyników: do 5 LIPCA 2019 ROKU

Wnioski kandydatów zawierające list motywacyjny wraz z załącznikami odpowiadającymi przyjętym kryteriom należy składać w sekretariacie Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, ul. Legionów 11, 32-600 Oświęcim (tel. 33 843 12 11) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Fundusz im. Stanisława i Marii Neumannów” lub przesłać pocztą na adres MDSM.

Warunkiem uruchomienia przyznanego stypendium jest przedłożenie zaświadczenia o przyjęciu na studia.

Celem Funduszu jest wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży z Miasta i Gminy Oświęcim. Mogą z niego korzystać uczniowie szkół średnich, kończący naukę i pragnący podjąć studia na wyższych uczelniach, którym sytuacja materialna uniemożliwia finansowanie dalszej edukacji.

Kryteria przyznawania stypendium
Fundusz ma charakter konkursowy, a o przyznaniu stypendium decydują następujące kryteria:
– ponadprzeciętne uzdolnienia potwierdzone wynikami (świadectwo, osiągnięcia naukowe, artystyczne itp.)
– trudna sytuacja finansowa (potwierdzony średni zarobek netto na jednego członka rodziny)
– dodatkowe rekomendacje (np. szkoły, parafii, instytucji użyteczności publicznej, stowarzyszeń, osób prywatnych – nauczycieli przedmiotów lub wychowawców).

Zajęcia psychoedukacyjne we współpracy z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach

W ostatniej dekadzie marca w Naszej Szkole odbyły się zajęcia psychoedukacyjne realizowane na mocy współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach.

Polecamy także lekturę relacji na łamach Portalu Oświatowego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu TUTAJ.

Wykłady, w których uczestniczyła młodzież z dwunastu oddziałów klasowych poprowadziły:p. Alicja Dobrowolska i p. Monika Ignacak.

W tym roku zajęcia obejmowały następującą tematykę:

Wyniki konkursu „Młody Chemik”

W finale konkursu chemicznego „Młody Chemik” organizowanego przez Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu wzięło udział 88 uczniów z 32 szkół gimnazjalnych i podstawowych. Z przyjemnością informujemy, że zwycięzcami konkursu zostali:

zwycięzcy Młody Chemik 2019

Osoby wyróżnione:

wyróżnieni Młody Chemik 2019

Serdecznie zapraszamy zwycięzców i wyróżnionych uczniów biorących udział w finale wraz z nauczycielami lub opiekunami na uroczyste zakończenie konkursu.  Wręczenie nagród i wyróżnień uczniom odbędzie się w budynku naszej szkoły w dniu 11 czerwca 2019r. o godzinie 10.00 w czytelni szkolnej.

Gratulujemy wyników!

 

Zaproszenie na wycieczkę

Zapraszam na ostatnią wycieczkę w tym roku szkolnym – 25.05. (sobota) w Beskid Wyspowy na trasie – Lubień – Szczebel – Przełęcz Glisne – Luboń Wielki – Zaryte (5h 13,2 km). Zgody proszę dostarczyć do 22.05 (środa).Wyjazd o 7.00 (OCK).

Anna Handzlik – Starzyk

Konkurs na najwyższą frekwencję

Uwaga!

W związku z ogłoszeniem wyników  konkursu na najwyższą frekwencję za miesiąc marzec

dzień 21.05. 2019 r. (wtorek) jest dniem bez pytania dla

poniżej wymienionych klas:

1.  2 b (bio-che) 94.19 %

2. 2 inf B   93.27 %

3. 1 inf A  91.78 %

4. 1 b (bio-che)   91.38 %

5.  1 gr  90,50 %

6. 2 inf A  90,35 %

 

Zebrania z rodzicami

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców naszych uczniów na zebrania, które odbędą się

w środę 22 maja 2019 roku o godz. 17.00.

Klasy 1g (wych. W. Iwanicki) i 2a (wych. p. I. Gawor) będą miały zebrania w innym terminie.

Wykaz sal na zebrania z rodzicami

Uwaga rekrutacja

Wizyta na targach Dni Druku 3D w Kielcach

28 marca 2019 roku dzięki uprzejmości Targów Kielce grupa uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycieli: Piotra Kaka, Beaty Maciewicz, Beaty Piekiełko, Bogusława Morka, Kazimierza Foltyna oraz Mieczysława Kurczaba miała okazję wyjechać do Kielc na największe targi druku i skanowania 3D w Europie Środkowo-Wschodniej pod nazwą Dni Druku 3D.

Na terenach targowych zgromadzono ponad 90 wystawców, ponad setkę drukarek 3D drukujących w różnych technologiach oraz kilkanaście skanerów 3D. Wycieczka dostarczyła zatem uczniom możliwość poznania tych technik drukarskich oraz trendów rozwoju tej branży. W ramach materiałów promocyjnych otrzymaliśmy sporo próbek różnego rodzaju druku 3D oraz nawiązaliśmy szereg interesujących kontaktów z polskimi producentami drukarek 3D oraz producentami materiałów eksploatacyjnych. Wyjazd był możliwy dzięki współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych, informatyki i podstaw przedsiębiorczości.

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Dobrą praktyką w naszej szkole są zajęcia z doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Oświęcimiu p. Anetą Wojas i pośrednikiem pracy sieci EURES z Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu  – p. Beatą Zajas. W bieżącym roku szkolnym w spotkaniu  uczestniczyli  licealiści i uczniowie technikum  wszystkich klas maturalnych .

Takie zajęcia informacyjne odbyły się  w marcu 2019. Uczestniczyło w nich ok. 250 uczniów z 10 klas maturalnych LOMS i Technikum. Na spotkaniach młodzież uzyskała informacje na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, zapoznała się z barometrem zawodów w powiecie oświęcimskim i województwie małopolskim oraz możliwością aktywizacji zawodowej dla osób do 25 roku życia..

Uczniowie poznali także zagadnienia EURES oraz dot. zawodów poszukiwanych na UE rynkach pracy. Mieli też okazję skorzystać z doradztwa dotyczącego poznawania własnych kompetencji zawodowych.

W marcu i kwietniu każdy zainteresowany maturzysta mógł także indywidualnie skorzystać z porady doradcy zawodowego oraz wykonać odpowiednie badanie Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych, aby  poznać kompetencje zawodowe i własne predyspozycje osobowościowe do wymarzonego zawodu. Z tej formy doradztwa skorzystało 92 uczniów. Indywidualne badania testowe i konsultacje indywidualne były prowadzone przez p. Anetę Wojas.

 Serdecznie dziękujemy prowadzącym zajęcia grupowe  i doradztwo indywidualne dla naszych uczniów – Pani Anecie Wojas  z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Oświęcimiu i Pani Beacie Zajas – pośrednikowi pracy sieci Eures z Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu.

  /organizator – M.Trzop/