Daily Archives: 14 października 2018

Wybory do Samorządu Uczniowskiego i Opiekuna SU

TERMINARZ WYBORÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  • Ostateczny termin zgłaszania kandydatów – 16 października 2018 r.
  • Ogłoszenie oficjalnej listy kandydatów – 17 października 2018 r.
  • Czas trwania kampanii wyborczej od 17 do 22 października 2018 r.
  • Dzień głosowania – 22 października 2018 r (wybór samorządu i opiekuna SU).
  • Ogłoszenie wyników wyborów – 23 października 2018 r.
  • Oficjalne przekazanie nominacji na stanowiska w samorządzie szkolnym- początek kadencji nowego Samorządu Uczniowskiego- 1 listopada 2018 r.

Kandydatury należy składać  do p. Mieczysława Kurczaba, p. Jolanty Rakowskiej lub obecnego przewodniczącego.

 

Wojskowy Dzień Szkoleniowy w ramach „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących certyfikowane piony wojskowych klas mundurowych [foto]

21 września br., na terenie kompleksu Garnizonowego Ośrodka Szkolenia – obiektu 18. Batalionu Powietrznodesantowego w Bielsku – Białej, miał miejsce Wojskowy Dzień Szkoleniowy klasy 2g.

Klasa mundurowa realizowała zajęcia pod czujnym okiem zawodowych żołnierzy w ramach  „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących certyfikowane piony wojskowych klas mundurowych”.

Uczniowie doskonalili swoje umiejętności w zakresie musztry indywidualnej i zespołowej. Zostali przeszkoleni w zakresie posługiwania się sprzętem i indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami. Poznali budowę i obsługiwanie techniczne wyposażenia indywidualnego. Młodzież zapoznana została również z zakresem sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej, obowiązującego w SZ RP.

Opiekę nad uczniami sprawowali Wojciech Iwanicki oraz Joanna Smrek.