Daily Archives: 18 października 2018

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na konsultacje w dniu

24 października   2018r tj. w środę w godzinach 17.00-18.00. 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2018

W poniedziałek (22.10) w czytelni odbędą się wybory przewodniczącego Rady Uczniowskiej oraz opiekuna Rady Uczniowskiej. Prosimy o zejście  klas wraz nauczycielami uczącymi wg załączonego harmonogramu. Uczniów prosimy o zabranie legitymacji szkolnej.

Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego 

1. Wiktoria Wilczak – kl. 1a

2. Patryk Waligóra – kl. 3ei

3. Przemysław Hurnik – kl. 3ei

4. Tomasz Koziara – kl. 2ch

Harmonogram

Akcja „Sprzątanie Świata” 2018 w Naszej Szkole

W ostatnim tygodniu września i na początku października uczniowie Naszej Szkoły uczestniczyli w akcji ekologicznej sprzątanie świata. Każda klasa miała wyznaczony teren. Uczniowie dobrze przygotowani tzn. zaopatrzeni w worki, rękawice i pozytywnie zmotywowani szczytnym celem akcji ruszyli spod szkoły sprzątać wyznaczone tereny.

Akcja przebiegała sprawnie, sprzątanie miało nie tylko charakter ciężkiej pracy, ale także wspaniałej zabawy. Mamy wielką nadzieję, że tego typu akcje zaowocują chęcią codziennego dbania o środowisko i udowodnią, że są niezwykle pożytecznym narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia.

Organizatorzy akcji: Jolanta Rakowska, Mieczysław Kurczab

Korekta planu lekcji.

Uwaga!

Od poniedziałku tj. 22.10.2018 zostaje wprowadzona drobna korekta planu lekcji. Proszę o zapoznanie się z nowym planem, który znajduje się już na naszych stronach.