Daily Archives: 31 października 2018

Spotkanie z Astronomią 2018

18 października 2018 r., w oświęcimskim Cinema Planet, uczniowie klasy II e, II g, I e, I d, I f, Ig  pod opieką nauczycieli Jolanty Rakowskiej, Anny Somogyi, Bogusława Morka, Kazimierza Foltyna i Mieczysława Kurczaba uczestniczyli w kolejnej edycji „Spotkań z astronomią”. Jest to autorski, 6-cio częściowy cykl prelekcji połączony z prezentacją multimedialną.

Prelekcję wygłosił  autor projektu p. Aleksander Trębacz, nauczyciel fizyki i matematyki, popularyzator astronomii, członek Polskiego Towarzystwa Miłośników  Astronomii, który w latach 1979-1997 prowadził pierwsze w Polsce specjalistyczne Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach.

Ekologia, ochrona naszego naturalnego środowiska, oraz globalne zmiany klimatyczne wynikające ze szkodliwej działalności człowieka są jednymi z podstawowych wątków i przesłań, jakie niesie nasz projekt– powiedział na wstępie Aleksander Trębacz.

Celem prelekcji było zarówno ukazanie obecnego stanu wiedzy w dziedzinie astronomii jak i

Rozpoczęliśmy promocję Naszej Szkoły

24 października 2018 roku w Jawiszowicach a 26 października w Przecieszynie 2018 roku uczniowie PZ nr2 wraz z opiekunami Kazimierzem Foltynem oraz Mieczysławem Kurczabem przedstawili w szkołach podstawowych naszą ofertę edukacyjną dotyczącą kierunków kształcenia, przebiegu nauki w szkole oraz zdobywania umiejętności praktycznych.

Celem wizyty było przedstawienie atrakcyjnej ścieżki kształcenia w „Chemiku”, którą jest nauka w pięcioletnim technikum lub czteroletnim liceum.

Informacje na temat poszczególnych zawodów oraz  możliwości rozwoju swoich zainteresowań,