Monthly Archives: Grudzień 2018

Informacja z internatu

W dniu 1.01.2019 internat będzie otwarty od godz.  15.00

Świąteczne życzenia

„NAJPIĘKNIEJSZY STROIK ŚWIĄTECZNY-2018” –rozstrzygnięty

Stało się już tradycją, iż w ostatnim tygodniu przed Świętami Bożego Narodzenia samorząd uczniowski organizuje konkurs stroików świątecznych.  W tym roku do rywalizacji stanęło 18 klas. Dnia 13 grudnia 2018 roku zebrała się komisja konkursowa, która składała się z przedstawicieli dyrekcji szkoły, opiekunów i członków samorządu uczniowskiego.

Mimo tak licznego składu, to uczniowie mieli największy udział w wyborze najpiękniejszego stroika AD 2018. Jurorzy musieli się mocno zastanowić, który stroik ma zająć pierwsze, a który drugie miejsce, ponieważ oba były niezwykle piękne. Podobnie było z miejscem trzecim, do którego kandydowało kilka prac.

Ostateczny werdykt komisji brzmi następująco:

1 miejsce  stroik klasy III eln technikum

2 miejsce stroik klasy IIc LOMS

3 miejsce stroik klasy Ia LOMS

wyróżnienie dla klasy IIg LOMS

Zwycięzcy otrzymali nagrody, które zostały wręczone w dniu 20 grudnia 2018 roku na sali gimnastycznej podczas wspólnego śpiewania kolęd.

Samorząd Uczniowski serdecznie dziękuję młodzieży za udział w konkursie i przygotowanie naprawdę pięknych dekoracji świątecznych.

Najpiękniejsze stroiki [TUTAJ]

Zmiana planu lekcji.

Uwaga!

Od środy tj. 02.01.2019 zostaje zmieniony plan lekcji. Proszę o zapoznanie się z nowym planem, który znajduje się już na naszych stronach.

Zaproszenie do konkursu „Młody Chemik”

Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu serdecznie zaprasza do udziału w piątej edycji konkursu chemicznego „ Młody Chemik”, adresowanego do uczniów klas gimnazjalnych oraz klas VII i VIII szkół podstawowych z powiatu oświęcimskiego, bieruńsko – lędzińskiego, chrzanowskiego, wadowickiego, pszczyńskiego, bielskiego i jaworznickiego.

Celem konkursu jest utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych oraz aktywizacja miłośników chemii. Udział w konkursie może być dla uczniów okazją do zweryfikowania swoich umiejętności oraz osiągnięcia osobistych sukcesów.

Uczniowie będą zmagać się w dwóch etapach konkursu. Etap szkolny odbędzie się w zgłoszonych szkołach dnia 12 lutego 2019r. a organizatorem drugiej części będzie Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.

Dla najlepszych uczniów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe, których fundatorem jest firma Synthos S.A. oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Na zgłoszenia oczekujemy do 1 lutego 2019r. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne będą na stronie www.pz2.edu.pl w zakładce Konkurs chemiczny „Młody Chemik”.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do uczestnictwa w proponowanym przedsięwzięciu.

Nasi uczniowie wzięli udział w Konkursie Wiedzy Chemicznej

O udziale naszych uczniów w konkursie informuje także Portal Oświatowy. Odnośnik znajduje się do wglądu pod tekstem.

W sobotę 8 grudnia grupa uczniów klasy 2a liceum oraz klas 2ch i 4ch technikum o profilu technik technologii chemicznej wzięła udział w etapie rejonowym konkursu chemicznego, który odbył się w Wadowicach. Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej jest organizowany od roku 1988 przez pracowników Zakładu Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundację PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii UJ.

Uczniowie, którzy zakwalifikują się do finału tego konkursu w marcu 2019 r w Krakowie będą zmagać się z trudnymi zadaniami chemicznymi, by zdobyć tytuł laureata.

Relacja w Portalu Oświatowym 

/ autor: Urszula Przybytek /

„Wirtualne Życie – realne problemy”- zajęcia profilaktyczne

W ramach działań powiatowych związanych z Promocją i Ochroną Zdrowia w I semestrze bieżącego roku szkolnego odbyły się w naszej placówce prelekcje profilaktyczne dla rodziców i uczniów wszystkich klas I liceum i technikum oraz pracowników szkoły, pt.„Wirtualne Życie – realne problemy. Zagrożenia związane z cyberprzestrzenią, wykorzystanie przestrzeni wirtualnej w zjawiskach narkotykowych”. Zajęcia poprowadził Piotr Rychły z Centrum Doradczo-Szkoleniowego „Auxilium”  w Czechowicach-Dziedzicach.

Tematyka prowadzonych  zajęć była spójna z założeniami Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły. Stanowiła istotne wprowadzenie do problemu środków psychoaktywnych, zmiany w podejściu do pracy z osobami eksperymentującymi z narkotykami i poruszyła nowe zagrożenia – „dopalacze”. Dorosłym uczestnikom wizualizowano najczęściej występujące na rynku narkotyki i dopalacze, przedstawiono ich działanie, rozpoznanie, skutki jakie wywołują – w tym zmiany zachowania, wyglądu. Omówiono

Jak radzić sobie ze stresem?- zajęcia edukacyjne dla maturzystów

W dniach 28 listopada i 4 grudnia br. w naszej szkole odbyły się zajęcia psychoedukacyjne  „Keep calm and  no stress” dla młodzieży klas III liceum i IV technikum. Uczestniczyli w nich uczniowie wszystkich dziesięciu klas maturalnych. Zajęcia prowadziły wykwalifikowane studentki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach – Alicja Dobrowolska i Wiktoria Liman.

Egzamin dojrzałości jest jednym z ważnych etapów w życiu każdego młodego człowieka. Oczekiwania rodziców i otoczenia oraz własne ambicje związane z maturą powodują olbrzymie napięcie, lecz nie zawsze dysponujemy odpowiednią wiedzą by temu zaradzić. Z czasem nadmierny stres, który odczuwamy w takich sytuacjach wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie i obniża wydajność naszej pracy.

Celem zajęć było dostarczenie uczestnikom wiedzy oraz narzędzi umożliwiających wykorzystanie swojego potencjału do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Pokazano, że stres w pozytywnym wydaniu jest

Kolejny raz z wizytą u seniorów [foto]

W dniach 26 października i 14 listopada br. wybrani uczniowie klas mundurowych wraz z opiekunami Darią Kobylczyk i Joanną Wiktor-Sieprawską po raz kolejny odwiedzili podopiecznych Dziennego Domu Pomocy  w Oświęcimiu.

Celem pierwszej wizyty był udział naszych uczniów w międzypokoleniowych warsztatach kulinarnych, a drugiej uczczenie 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości.

Oba spotkania odbyły się w ramach realizacji projektu związanego z integracją międzypokoleniową, która ma na celu aktywizację podopiecznych ośrodka z młodzieżą szkolną, a uczniów uwrażliwia na problem starości i niedołężności, oraz uczy ich tolerancji wobec seniorów.

Współpraca pomiędzy Ośrodkiem, a Powiatową „Dwójką” trwa już od kilku lat, obie strony projektu

Uwaga- zdjęcia klasowe

W dniach 13-14 grudnia (czwartek-piątek) w atrium będą wykonywane zdjęcia klasowe. Uprzejmie prosimy uczących  o sprowadzanie  według harmonogramu oraz o opiekę  nad klasami, a uczniów o przygotowanie się do sesji.

Harmonogram:

Czwartek:
8:00- 1d, 2f, 1ch, 2infA,
8:50- 1a, 1e, 1eln, 2infB
9:40- 2c, 2d, 3c, 1gr
10:35- 3a, 3d, 3h, 3inf
11:25- 1c, 2b, 3e, 3eln
12:15- 1b, 1g, 2a, 3f,
13:20-  2eln, 4eln, 4inf,
14:20- 3GMS, 1infA, 2ch, 2gr

Piątek:
11:00- 2e
11:25- 3gr, 4ch, 4gr, 1f
12:15- 3b, 2g, 3ei,  1infB