Monthly Archives: Sierpień 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego- harmonogram

 

Nasze drogie Uczennice, Nasi Drodzy Uczniowie!

Czas wakacji minął, przed Wami nowy rok szkolny 2020/2021!

Serdecznie witamy w progach szkoły, tym bardziej, że nie widzieliśmy się od kilku miesięcy.

Dla niektórych to powrót do dobrze znanej rzeczywistości, dla innych – Naszych Drogich Pierwszaków – zupełnie nowy świat.

Nowy rok szkolny, ze względu na panujący stan epidemii będzie znacznie różnił się od poprzednich. Niezbędne stanie się podporządkowanie obowiązującym procedurom sanitarnym. Bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w szkole jest teraz najważniejsze, dlatego zapoznajcie się uważnie ze wszystkimi obowiązującymi procedurami
i zaleceniami.

Powodzenia!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – informacje organizacyjne

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego (01. 09. 2020 r.) uczniowie Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. I. Łukaszewicza
w Oświęcimiu będą wchodzić do budynku szkoły zgodnie z poniżej zamieszczonym harmonogramem.

Uczniowie przychodzą do szkoły zdrowi i bez objawów infekcji wirusowej, wyposażeni w maseczki bądź przyłbice, pamiętając o obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku szkoły.

Przypominamy o zachowywaniu dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami, zarówno przed wejściem do budynku, jak i na jego terenie.

Szczegółowe informacje dotyczące procedur związanych z bezpieczeństwem podczas epidemii zostaną umieszczone na stronie szkoły, a wychowawcy klas przekażą je uczniom.

harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 1 09 2020

 

INFORMACJA dot. wyników z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

U W A G A

Absolwenci technikum mogą odbierać wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie/ dyplomy od dnia 31 sierpnia 2020 r. od godz. 8.00 – 12.00  w sekretariacie szkoły (w razie niemożności odebrania wyników w podanym terminie prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem technikum).Jeśli absolwent nie może odebrać osobiście wyników, zobowiązany jest do pisemnego upoważnienia innej osoby.

Uczniowie klas młodszych odbiorą wyniki od wychowawców w pierwszym tygodniu września.

Osoby, które nie zdały egzaminu, mogą składać deklaracje na sesję styczeń- luty 2021
do 11 września 2020 r – kwalifikacje jednoliterowe
do 15 września 2020 – kwalifikacje dwuliterowe.

Po świadectwa zgłaszają się wyłącznie osoby zdrowe, które na teren szkoły wchodzą w maseczce, dezynfekują ręce przy wejściu, zachowują bezpieczny odstęp od innych.

Informacja dla mieszkańców internatu

W dniu 31 sierpnia 2020r. (poniedziałek) w godz. 15.00 – 20.00 odbędzie się zakwaterowanie do Internatu.
W trakcie zakwaterowania proszę Państwa o zabezpieczenie się w środki ochrony indywidualnej  – osłony nosa i ust (maseczki, przyłbice).
Proszę także, aby przy zakwaterowaniu wychowanków obecny był rodzic lub opiekun prawny.

Kierownik Internatu
Ewa Pająk

 

EGZAMINY MATURALNE POPRAWKOWE
8.09.2020r

 

 1. EGZAMIN PISEMNY z matematyki

TERMIN:       8.09.2020r      godz. 14.00

Sala nr 12/134

Klasy: 3d,3c,3b, 3a
absolwenci LOMS z rocznika 1999, 1997,1998, 1996

 1. EGZAMIN PISEMNY z matematyki

TERMIN:       8.09.2020r      godz. 14.00

Sala nr 16/226

Klasy: 3g,3e
absolwenci LOMS z rocznika 1999×2, 1997,2000

 1. EGZAMIN PISEMNY z matematyki

TERMIN:       8.09.2020r      godz. 14.00

Sala nr 19/259

Klasy: 3e

 1. EGZAMIN PISEMNY z matematyki

TERMIN:       8.09.2020r      godz. 14.00

Sala nr 20/261

Klasy: 4e/i, 4gr, 4in,4eln
absolwenci TECH z rocznika 1997, 1998, 1999

 1. EGZAMIN PISEMNY z matematyki
  /STARA MATURA/

TERMIN:       8.09.2020r      godz. 14.00

Sala nr 15/224

absolwenci z rocznika, 1995,1994

 1. EGZAMIN PISEMNY z języka polskiego

TERMIN:       8.09.2020r      godz. 14.00

Sala nr 10/157

Klasy: 4in, 3d, 3g, 3f
absolwenci TECH z rocznika 1997, 1998, 1999

 1. EGZAMIN PISEMNY z języka angielskiego

TERMIN:       8.09.2020r      godz. 14.00

Sala nr 14/220

Klasy: 4ch,4eln, 4gr,  3d, 3g, 3c
absolwenci z rocznika 2000,

 

Świadectwa dojrzałości


ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI WYDAWANE BĘDĄ 11. SIERPNIA 2020 r,
w atrium  (wejście od parkingu szkoły przy atrium) wg poniższego harmonogramu:

 • 3 a, 3b, 3c –  godz. 9.00-10.00
 • 3 d, 3e, 3f, 3g – godz. 10.00-11.00
 • 4 eln, 4eln-inf, 4tech-chem, 4inf, 4gr – godz. 11.00-12.00
 • pozostali abiturienci – godz. 12.00-13.00 

Wytyczne sanitarne dotyczące rozdania świadectw:

 1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą).
 2. Na rozdanie świadectw dojrzałości może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować dłonie.
 4. Czekając na wejście do  atrium /sekretariatu odbierający świadectwa zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
 5. Po wejściu do atrium /sekretariatu odbierający świadectwa mają zakryte usta i nos.
 6. Prosimy o przyniesienie własnego długopisu.
 7. Przed wejściem do szkoły, na dziedzińcu obowiązuje zakaz tworzenia skupisk oraz obowiązek zakrycia ust i nosa.

Świadectwa dla absolwentów z poszczególnych grup będą wydawane JEDYNIE w wymienionych wyżej godzinach.

Po świadectwo należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości. Można również upoważnić osobę do odbioru świadectwa.
Warunkiem niezbędnym do odbioru świadectwa przez osobę upoważnioną, jest posiadanie przez nią odpowiedniego pełnomocnictwa i dowodu osobistego.

Nieodebrane świadectwa wydawane będą w Sekretariacie Szkoły od 12. sierpnia w godz. 9:00 – 13:00.


Absolwent który nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego składa do 14 sierpnia 2020 r. pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego.