Światowy Dzień Ziemi 2018 w Chemiku

22 kwietnia 2018 roku obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi, którego tegorocznym tematem była walka z zanieczyszczeniem planety plastikowymi odpadami i ochrona różnorodności biologicznej.

Co roku dzięki takiej akcji zbiera się setki ton śmieci, niestety na miejsce zebranych wyrzucane są nowe. Rozwiązaniem problemu nie jest coroczna zbiórka śmieci, lecz zmiana nawyków w codziennym życiu, polegająca na robieniu świadomych zakupów (kupowanie rozważne, w opakowaniach ekologicznych, nabywanie rzeczy trwałych, wielokrotnego użytku), unikaniu tworzenia odpadów i odpowiednim nimi gospodarowaniu.

Szkoła od wielu lat aktywnie promuje działania na rzecz walki z zanieczyszczeniem środowiska i czynnie uczestniczy w akcjach Sprzątania Ziemi.

W prace porządkowe wokół szkoły zostali zaangażowani wszyscy uczniowie Naszej Szkoły.

 Każda klasa miała wyznaczony teren. Uczniowie dobrze przygotowani tzn. zaopatrzeni w worki, rękawice i pozytywnie zmotywowani szczytnym celem akcji ruszyli spod szkoły sprzątać wyznaczone miejsca.

Akcja przebiegała sprawnie; sprzątanie oprócz pozytywnej pracy było także okazją do wspaniałej zabawy. Mamy wielką nadzieję, że tego typu działania zaowocują chęcią codziennego dbania o środowisko i udowodnią, że są niezwykle pożytecznym narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia.

Organizatorzy akcji

Jolanta Rakowska

Mieczysław Kurczab

https://oswieciminfo.pl/oświęcim/powiat-oswiecim-mlodziez-z-pz-nr-2-w-akcji-start-wielkiego-sprzatania-z-okazji-dnia-ziemi1524565804