Zajęcia profilaktyczne na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych [foto]

W dniu 16 kwietnia w naszej szkole odbyły się zajęcia na temat zagrożenia, jakie niosą ze sobą substancje psychoaktywne. Prelekcja profilaktyczna na temat szkodliwości używania w/w substancji połączona była z możliwością skontrolowania ilości dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, jak również udziałem w przejściu toru przeszkód po założeniu alkogoogli.

Prelekcję prowadziła pani Dorota Kram, pracownik Powiatowej Stacjo Sanitarno-Epidemiologicznej. Zajęcia były zorganizowane w ramach programu realizowanego przez szkołę „Ars, czyli jak dbać o miłość”, a wzięły w nich udział klasy: 2f, 2ei, 2eln, 2gr, 3gr, 3inf.

Podziękowania należą się panu Bartłomiejowi Borowcowi za przygotowanie toru przeszkód i czuwaniem nad bezpieczeństwem uczniów podczas wykonywania różnorodnych zadań po założeniu alkogoogli.

Zainteresowane osoby zachęcam do zapoznania się z materiałem dotyczącym zagrożeń zażywania substancji psychoaktywnych, który jest zamieszczony na stronie szkoły w zakładce pedagodzy.

Pedagog szkolny – Barbara Bajorska-Mąkina