Znamy skład samorządu i opiekunów SU

Dnia 22 października 2018 r. zostały przeprowadzone wybory na przewodniczącego oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego w Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu.  W tym celu została powołana komisja ds. przeprowadzenia wyborów oraz zliczenia głosów.

Wyniki prezentują się następująco:

  1. Patryk Waligóra – 305 głosów (przewodniczący SU)
  2. Tomasz Koziara – 209 głosów (zast. przewodniczącego)
  3. Wiktoria Wilczak – 144 głosów (sekretarz)
  4. Przemysław Hurnik – 59 głosów (sekretarz)

Głosów nieważnych: 15.

Wyniki głosów na opiekuna Samorządu Uczniowskiego (3 pierwsze miejsca):

  1. mgr Robert Bartecki – 139 głosów
  2. mgr Marcin Dziubek – 98 głosów
  3. mgr Mieczysław Kurczab – 88 głosów

Frekwencja wyniosła 69,6 %.

      OPIEKUN                                                        PRZEWODNICZĄCY
   MIECZYSŁAW                                                              KOMISJI
      KURCZAB                                                            DAWID WĄSIK