Promocja Naszej Szkoły w Brzeszczach

15 i 22 listopada 2018 roku uczniowie „Chemika” wraz z opiekunami Kazimierzem Foltynem oraz Mieczysławem Kurczabem gościli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Brzeszczach, gdzie przedstawili ofertę edukacyjną Naszej Szkoły na temat kierunków kształcenia, przebiegu nauki oraz możliwości dalszej kariery po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej w ramach projektu zawodoznawczego  pt. „Chemik – najlepszy pomysł na zawód”

Już wcześniej odwiedziliśmy wcześniej szkoły w Jawiszowicach, Przecieszynie a teraz byliśmy w Brzeszczach.  Promocję prowadzi dwójka naszych nauczycieli wraz uczniami, którzy chętnie odpowiadają na każde zadane pytanie. Na podstawie specjalnie przygotowanej prezentacji, opowiadamy o naszych kierunkach kształcenia, o życiu  szkoły i o atmosferze, która w niej panuje. Uczniowie ostatnich klas podstawówki i gimnazjum może jeszcze nie wiedzą, gdzie chcieliby kontynuować swoje kształcenie, dlatego przychodzimy im z pomocą. Do tej pory w projekcie „Chemik- najlepszy pomysł na zawód” wzięły udział; cztery klasy gimnazjalne, siedem klas ósmych i cztery siódme z terenu gminy Brzeszcze.

Podczas rozmów  na temat poszczególnych zawodów jak i szans rozwoju swoich zainteresowań, jakie stwarza właśnie PZ2, spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem ze strony  gimnazjalistów oraz uczniów klas siódmych i ósmych. Największą popularnością cieszyły się kierunki: technik elektronik, technik informatyk,  technik technologii procesów chemicznych oraz klasa siatkarska.

Dyrekcjom szkół dziękujemy za serdeczne przyjęcie i umożliwienie złożenia oferty uczniom swoich szkół.