Informacja dla absolwentów pragnących zdawać maturę w 2019 roku

Poniżej zamieszczamy informację o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów z terenu
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Komunikat o opłatach 2019 r_-1