Konsultacje dla rodziców

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na konsultacje w dniu

27 lutego   2019r tj. w środę w godzinach 17.00-18.00. 

Nauczyciele nieobecni w tym dniu: M. Kurczab, T. Płonka, A. Homa

Poniżej przydział sal, w których dyżurują nauczyciele:

[kliknij tutaj]