Wyniki frekwencji luty 2019


W związku z ogłoszeniem wyników  konkursu na najwyższą frekwencję dzień 15.03. 2019 r. (piątek)
jest dniem bez pytania dla poniżej wymienionych klas:

klasa 1B LOMS

klasa 2B LOMS

szczegółowe wyniki tych klas: frekwencja luty 2019