Czerniak to groźny nowotwór. Co o nim musisz wiedzieć?

Czerniak jest jednym z jednym z najbardziej agresywnych i najczęściej spotykanych nowotworów wśród młodych ludzi.
Statystyki dotyczące tego schorzenia są zatrważające:

– jest 9. najczęściej występującym nowotworem w Europie.

– 1 na 100 mieszkańców Europy zachoruje na czerniaka w jakimś momencie swojego życia.

– w Polsce co roku odnotowuje się około 50 000 przypadków nowych zachorowań na nowotwory złośliwe skóry, w tym ponad 3000 stanowią zachorowania na czerniaki.

– czerniak stanowi tylko 6 proc. wszystkich nowotworów skóry, mimo to przyczynia się do śmierci aż 80 proc. pacjentów z nowotworami skóry.

– w ciągu ostatnich 20 lat zachorowalność na czerniaka wzrosła aż o 300%.

– liczba zachorowań na czerniaka w Polsce podwaja się co 10 lat.

– wczesne wykrycie czerniaka, kiedy choroba nie jest jeszcze zaawansowana, pozwala na niemal 100 proc. wyleczenie ponad 80 proc. chorych.

Warto zatem zapoznać się z materiałami przygotowanymi przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Film z cyklu Czerniakowe Abecadło.