Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy oraz uczniowie Szkoły

z wielkim żalem pragną pożegnać

śp. Alfreda Kramarczyka

emerytowanego nauczyciela i wieloletniego wicedyrektora Zespołu Szkół Zawodowych.

Wraz z jego odejściem tracimy osobę, która  była dobrym duchem szkoły,

życzliwym przyjacielem uczniów oraz nauczycieli,

i która zapisała się złotymi zgłoskami w historii Naszej Szkoły.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 30.04 o godzinie 12.30 na cmentarzu komunalnym w Oświęcimiu.