Zajęcia z doradztwa zawodowego

Dobrą praktyką w naszej szkole są zajęcia z doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Oświęcimiu p. Anetą Wojas i pośrednikiem pracy sieci EURES z Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu  – p. Beatą Zajas. W bieżącym roku szkolnym w spotkaniu  uczestniczyli  licealiści i uczniowie technikum  wszystkich klas maturalnych .

Takie zajęcia informacyjne odbyły się  w marcu 2019. Uczestniczyło w nich ok. 250 uczniów z 10 klas maturalnych LOMS i Technikum. Na spotkaniach młodzież uzyskała informacje na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, zapoznała się z barometrem zawodów w powiecie oświęcimskim i województwie małopolskim oraz możliwością aktywizacji zawodowej dla osób do 25 roku życia..

Uczniowie poznali także zagadnienia EURES oraz dot. zawodów poszukiwanych na UE rynkach pracy. Mieli też okazję skorzystać z doradztwa dotyczącego poznawania własnych kompetencji zawodowych.

W marcu i kwietniu każdy zainteresowany maturzysta mógł także indywidualnie skorzystać z porady doradcy zawodowego oraz wykonać odpowiednie badanie Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych, aby  poznać kompetencje zawodowe i własne predyspozycje osobowościowe do wymarzonego zawodu. Z tej formy doradztwa skorzystało 92 uczniów. Indywidualne badania testowe i konsultacje indywidualne były prowadzone przez p. Anetę Wojas.

 Serdecznie dziękujemy prowadzącym zajęcia grupowe  i doradztwo indywidualne dla naszych uczniów – Pani Anecie Wojas  z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Oświęcimiu i Pani Beacie Zajas – pośrednikowi pracy sieci Eures z Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu.

  /organizator – M.Trzop/