POPRAWKI OCEN KOŃCOWOROCZNYCH– SIERPIEŃ 2019

28.08.2019r – matematyka               

godz. 9.00 – egz. pisemny w salach 140, 139

godz. 10 .00 – egz. ustny w salach 140, 139

 Klasy:  1c, 1g, 2e, 3c, 3f, 1infA, 2gr, 3eln, 3ei, 3gr, 3inf

 

28.08.2019r – informatyka              

 godz. 9.00 – egz. pisemny w sali 45

godz. 10 .00 – egz. ustny w sali 45

Klasy2infA,   3inf

 

29.08.2019r – j.polski                      

 godz. 9.00 – egz. pisemny w sali 131

godz. 10 .00 – egz. ustny w sali 131

Klasy:  1c, 2e, 2infA, 3eln, 3c, 4ch

 

29.08.2019r – j.angielski                 

 godz. 9.00 – egz. pisemny w sali 242

godz. 10 .00 – egz. ustny w sali 242

Klasy:  1g, 3inf

 

29.08.2019r – fizyka                         

godz. 9.00 – egz. pisemny w sali 152

godz. 10 .00 – egz. ustny w sali 152

Klasa : 1g

29.08.2019r – elektrotechnika i elektronika          

godz. 9.00 – egz. pisemny w sali 47

godz. 10 .00 – egz. ustny w Sali 47

Klasa: 1eln