Podręczniki rok szk. 2019/20 technikum


Do klas po szkole podstawowej

Uwaga- dotyczy podręczników dla klas 1: jeśli podręczniki z matematyki są zaznaczone na czerwono, podręczniki  zostaną wybrane po 1 września.

tech 1kl. chem-inf po szk podst         tech 1kl. elektr po szk podst

tech 1kl. graf po szk podst         tech 1kl. informatyczna po szk podst

Do klas po gimnazjum

Uwaga! Na początku września odbywa się kiermasz używanych podręczników i dzięki temu można je kupić taniej od starszych roczników.

Uwaga- dotyczy podręczników dla klas 1: jeśli podręczniki z matematyki są zaznaczone na czerwono, podręczniki  zostaną wybrane po 1 września.

klasy pierwsze:

tech 1 chem-inf    tech 1 elektr

tech 1 graf  tech 1 inf

klasy drugie:

tech 2kl chem   tech 2kl elektr

tech 2kl graf  tech 2kl inf

klasy trzecie

tech 3kl chem   tech 3kl elekt

tech 3kl graf  tech 3kl inf

klasy czwarte

tech 4kl chem tech 4kl elektr

tech 4kl gr  tech 4kl inf