Projekt: „Wolontariat – kreator kariery 2.0”

Uwaga!!!

Trwa nabór osób chętnych do udziału w projekcie „Wolontariat – kreator kariery 2.0”.

Celem projektu jest popularyzacja idei wolontariatu oraz stworzenie warunków sprzyjających zaangażowaniu się młodzieży z terenu Małopolski Zachodniej w działania wolontarystyczne. Projekt pozwoli na stworzenie warunków do realizacji pierwszych młodzieżowych inicjatyw społeczno-edukacyjnych oraz promocji wolontariatu jako elementu świadomego wyboru ścieżki zawodowej wśród młodzieży.

Działania programu obejmować będą m. in.:

– szkolenie młodzieży z naszej szkoły z zakresu tematyki wolontariatu oraz wykorzystania go w świadomym kształtowaniu swojej ścieżki zawodowej oraz kariery,

– organizacja Dnia Wolontariatu,

– utworzenie Klubu Wolontariusza.

Osoby wyrażające chęć udziału projekcie proszone są o zgłaszanie się do 15.10.2019r.
W projekcie może wziąć udział 15 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na temat projektu udziela pedagog Barbara Bajorska-Mąkina (gab. 154).