Promocja Naszej Szkoły

W drugiej połowie października w ramach projektu edukacyjnego „Chemik- najlepszy pomysł na zawód” odwiedziliśmy szkoły podstawowe w Jawiszowicach i w Brzeszczach.  Spotkania promocyjne przeprowadzili nauczyciele Naszej Szkoły: Kazimierz Foltyn i Mieczysław Kurczab wraz uczniami. Na podstawie specjalnie przygotowanej prezentacji, opowiadamy o naszych kierunkach, o życiu  szkoły i o atmosferze, która w niej panuje.

Celem naszych wizyt było przedstawienie atrakcyjnych kierunków kształcenia w Chemiku w klasach licealnych  i technikum. Współczesny rynek pracy wymaga od pracowników elastyczności i konieczności zmiany zawodu lub wykonywania kilku profesji jednocześnie. I tu  niezaprzeczalnym atutem może być wykształcenie zawodowe  oferowane przez Naszą Szkołę, otwierające możliwości przed uczniami szkół podstawowych.

Podczas rozmów  na temat poszczególnych zawodów i szans rozwoju swoich pasji, jakie daje właśnie Nasza Szkoła, spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem ze strony  uczniów klas siódmych i ósmych. Największe zaciekawienie budziły kierunki: technik elektronik, technik informatyk,  technik technologii procesów chemicznych oraz klasa siatkarska i menadżerska. W projekcie zawodoznawczym- „Chemik- najlepszy pomysł na zawód” wzięły udział klasy ósme i siódme z terenu gminy Brzeszcze.

Dyrekcjom szkół dziękujemy za serdeczne przyjęcie i umożliwienie złożenia oferty uczniom swoich szkół.