O polskiej gospodarce po 1989 roku i jej perspektywach na Politechnice Śląskiej w Gliwicach

balc2W piątek 28 listopada 2014 roku uczniowie klas II g, I d, I e wraz z opiekunami : Magdaleną Strumińską, Kazimierzem Foltynem i Mieczysławem Kurczabem wzięli udział w wykładzie otwartym prof. Leszka Balcerowicza „Polska gospodarka po 1989 roku i jej perspektywy”, który  odbył się w auli  Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej.

Dlaczego socjalizm musiał upaść? Jak przebiegały w Polsce przemiany ustrojowe, zapoczątkowane 25 lat temu? Jakie wyzwania stoją dzisiaj przed polską gospodarką? Na te i inne pytania, prof. Leszek Balcerowicz odpowiadał podczas wykładu otwartego, który został zorganizowany przez Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Leszek Balcerowicz był m.in. wicepremierem i ministrem finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, prezesem NBP. Jest doktorem honoris causa kilkunastu uczelni krajowych i zagranicznych oraz autorem ponad 100 publikacji o tematyce ekonomicznej wydanych w kraju i za granicą. Wielokrotnie był wyróżniany prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami polskimi i międzynarodowymi, w tym Orderem Orła Białego.