Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy oraz uczniowie Szkoły

z wielkim żalem pragną pożegnać

śp. dr Irenę Lawerę

wybitnego  nauczyciela  matematyki,

wychowawcę wielu pokoleń młodzieży Naszej Szkoły