Zadana nauka

    Szanowni Państwo

W okresie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, nauczyciele Powiatowego Zespołu nr 2 w Oświęcimiu rozpoczęli zdalne nauczanie .

Od  25 marca 2020r. zostały wprowadzone w obowiązującym do tej pory planie lekcji zajęcia, które będą realizowane do 10 kwietnia jako zdalne nauczanie.

Nauczyciele będą je prowadzili przy pomocy różnego rodzaju  komunikatorów, platform edukacyjnych, społecznościowych i telefonicznie . Biorąc pod uwagę względy techniczne  nie jest możliwe ujednolicenie tych działań, gdyż mogłoby to ograniczać i tak utrudniony kontakt między uczniami a nauczycielami. Do dyspozycji pozostają  pedagog, psycholog, z którymi można kontaktować się telefonicznie, na zasadach przedstawionych w informacjach skierowanych do Państwa w Mobidzienniku. Dotychczasowe działania będą kontynuowane i jednocześnie doskonalone w każdy możliwy sposób. Podstawowym narzędziem kontaktu Państwa z nauczycielem jest dziennik elektroniczny (Mobidziennik) Będzie możliwość upewnienia się, czy Wasze dzieci kontaktowały się z nauczycielem. 

Oczekuję, że będziecie Państwo  wspierali swoje dzieci w związku ze znalezieniem się w nietypowej dla nas wszystkich sytuacji, związanej z samodzielną pracą uczniów nie tylko przy wykonywaniu zadań powtórkowych, ale także podczas realizowania kolejnych (nowych) treści, wynikających z podstawy programowej. Wierzę, że dzięki  Państwa pomocy, uda się nam ten trudny czas dobrze wykorzystać.

Zachęcam  do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w zakładce – zdalne uczenie się, na naszej stronie internetowej . Wszystkie bieżące informacje  zamieszczać będziemy poprzez komunikaty wychowawców klas w Mobidzienniku

                     Dyrektor szkoły

                      Jacek Stoch