Ważne terminy- rekrutacja 2019

Egzaminy sprawnościowe do klas mistrzostwa sportowego i klas sportowych.

20 do 27 maja 2019 r. – Przeprowadzenie  prób sprawności  fizycznej.

3 czerwca 2019 r. godz. 12:00 –  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.