Ważne terminy- rekrutacja 2020

 

Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznym i złożenie dokumentów do szkoły pierwszego wyboru

od 11 maja 2020 r.  do 23 czerwca 2020 r.

Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznym i złożenie dokumentów do szkoły pierwszego wyboru w której przeprowadza się próby sprawności fizycznej

od 11 maja 2020 r.  do 20 maja 2020 r.

Egzaminy sprawnościowe do klas mistrzostwa sportowego i klas sportowych.

21 maja  do 03 czerwca 2020 r. – Przeprowadzenie  prób sprawności  fizycznej.

10 czerwca 2019 r. godz. 10:00 –  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.

Szczegółowe terminy do poszczególnych dyscyplin będą podane po ustaleniu terminu z trenerami.