Egzaminy

2016/17

Harmonogram matur w PZ2 2017

Przed egzaminem warto zapoznać się z następującymi zasadami:

Przeczytaj przed egzaminem!!!!!!!

Rozporządzenia

 Rozporządzenie z Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 

 Rozporządzenie z Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Materiały do nauki

Serwis Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zawierający zestawy zadań do matury wraz ze wskazówkami oraz komentarzami, a także przykładowe arkusze dla wszystkich egzaminów.


Matura

Dokumenty

 1. Terminy egzaminu maturalnego- główny, dodatkowy, powtórkowy czas trwania- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku.
 2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie egzaminie maturalnym w 2017 roku
 3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017
 4.  Informacja  o sposobie organizacji  i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

 


Egzamin zawodowy (klasa 4 Technikum).Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

 1. Harmonogram egzaminów
 2. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2016/17
 3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2016/2017
 4. Prezentacja z konferencji – marzec 2015
 5. Informacja dotycząca powtórnego przystąpienia do egzaminu przez uczniów 
 6. Informacja dotycząca powtórnego przystąpienia do egzaminu rzez absolwentów szkół

 

Egzamin gimnazjalny

 1. Harmonogram egzaminów gimnazjalnych 2017 rok
 2. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 2016/2017
 3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017
 4. Informator o egzaminie gimnazjalnym