Informacje

INFORMACJE DLA RODZICÓW:

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców

nauczanie-domowe-przepisy-i-wzory-pism-dla-rodzicow

 

Ankieta-prezentacja

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGA 2017-18

Zwolnienia z ćwiczeń na wf 2015/16

Procedura uzyskiwania zwolnień z wykonywania ćwiczeń fizycznych PZ nr 2

Kalendarium roku  szkolnego 2016/17

Kalendarz roku szkolnego 2017-2018

Spotkania-z-rodzicami

 

Przydział sal na spotkania i konsultacje z rodzicam

Przydział sal na konsultacje z rodziacami

Przydział sal na zebrania z rodzicami