Zajęcia pozalekcyjne

Prowadzenie dodatkowych kół zainteresowań (poza zajęciami z art.42 KN) w roku szkolnym 2014/2015

l.p Rodzaj zajęć Osoba prowadząca Ilość uczniów Cele działalności koła
1 Koło medialne Joanna Jekiełek Min.10 Przygotowanie do pracy z mediami i w mediach, zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami, projekty i programy
Koło europejskie Małgorzata Kuśmierczyk, Joanna Bełch Według zgłoszeń Bezpośredni kontakt z młodzieżą krajów Unii Europejskiej
„Zwiększenie dostępu do rzetelnej informacji i porad o możliwościach kształcenia na obszarze  Europy i na każdym etapie swojego życia” Mieczysław Kurczab 40 Przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji zawodowej i szkolnej. Pomoc i wsparcie uczniów
w tworzeniu przyszłej drogi kariery zawodowej,
w szczególności drogi edukacyjnej.
Zajęcia dla klasy IV gr przygotowanie do matury Dorota Karteczka 1-30 Przypomnienie i utrwalenie wiadomości obowiązujących na maturze
Zajęcia wyrównawcze dla klas II Dorota Karteczka 1-15 Utrwalenie wiadomości z bieżących zagadnień
Kółko matematyczne dla uczniów uzdolnionych w gimnazjum Tomasz Piwowarski   Przygotowanie do konkursów matematycznych
Fizyka w medycynie i technice – zajęcia dodatkowe (poza art.42KN) dla uczniów klasy 2A, 2CH Anna Homa 10 zajęcia pozalekcyjne z fizyki rozszerzonej dla kandydatów na studia medyczne i techniczne (planowane od X.2014)
Zajęcia rozwijające zainteresowania – przygotowanie do konkursów przedmiotowych Urszula Przybytek chętni uczniowie Lepsze przygotowanie do konkursów chemicznych.Udział uczniów w konkursach
Zajęcia rekreacyjne – siatkówka chłopców
i dziewcząt
Przemysław Kraś