Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski pełni dyżury od poniedziałku do piątku
na przerwach 10-cio i 15-sto minutowych w sali 257.


Skład samorządu uczniowskiego

Patryk Waligóra (3eln) – przewodniczący

Tomasz Koziara (2ch) – zastępca

Wiktoria Wilczak (1a)– sekretarze

Opiekun:

mgr Robert Bartecki

 


 

 e-mail : samorzad_pz2@interia.pl


Informacje

Dobra praktyka Samorządu Uczniowskiego- artykuł opiekuna Samorządu, pana Mieczysława Kurczaba