Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski pełni dyżury od poniedziałku do piątku
na przerwach 10-cio i 15-sto minutowych w sali 257.


Skład samorządu uczniowskiego

Michał Magiera- klasa II d – przewodniczący

Wąsik Dawid– klasa II ELN – zastępca

Wiktoria Olek, Maria Smajek (klasa II C)- sekretarze

Opiekun:

Mieczysław Kurczab

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2017-18


 

 e-mail : samorzad_pz2@interia.pl


Informacje

Dobra praktyka Samorządu Uczniowskiego- artykuł opiekuna Samorządu, pana Mieczysława Kurczaba