Nowe Aktualności

Czytelnictwo książek nie spada. Nowe badania Biblioteki Narodowej

Od dużego tąpnięcia w latach 2006-08 czytelnictwo książek w Polsce utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2017 r. przynajmniej jedną książkę czytało 38 proc. Polaków starszych niż 15 lat. Ale to nie wszystko, co mają nam do powiedzenia autorzy najnowszego badania Biblioteki Narodowej.

Prezentujemy wybrane wnioski z badania – przede wszystkim te, które wśród najbardziej istotnych wymieniali jego autorzy.

Trudno o „samotnego czytelnika”

Badacze z Biblioteki Narodowej, którzy pierwsze wnioski z najnowszej edycji swoich badań przedstawili 15 marca, ponownie potwierdzili tezę, że czytaniu sprzyja w ogromnej mierze czytające otoczenie. Częściej czytają ci, u których się czyta – zarówno w rodzinie, jak i w towarzystwie. Tam, gdzie rodzina czyta, czyta też 82 proc. badanych. Dla porównania tam, gdzie nie czyta się ani w rodzinie, ani w towarzystwie, po książkę sięga tylko 5 proc. respondentów.

Oznacza to, że czytanie – choć wydaje się czynnością względnie samotniczą – jest praktyką w ogromnym stopniu społeczną. Podobne wnioski badacze z BN formułowali też we wcześniejszych latach.

Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski zaznaczał w czasie prezentacji wyników, że samo mówienie o książkach może się korzystnie przekładać na wzrost czytelnictwa. – Jeśli osoby o dużym prestiżu będą mówić o książkach, będziemy traktować je jako ważną część życia – mówił.

– Rodziny czytające wychowują czytających i na odwrót, ale z perspektywy instytucji publicznej nie należy poprzestawać na takiej konstatacji – wyjaśnia dr Roman Chymkowski, kierownik Pracowni Badań Czytelnictwa Biblioteki Narodowej. – Doszlibyśmy bowiem do wniosku, że praktyki czytelnicze są jak inne praktyki konsumenckie. Trzeba więc pytać o inne [niż rodzina] instytucje, przestrzenie społeczne, w których można kształtować postawy czytelnicze.

Jakie mogą być te przestrzenie? Chymkowski wskazuje na szkołę. Z badań BN wynika, że poloniści swoim zaangażowaniem w kulturę książki wyróżniają się bardzo wyraźnie na tle populacji.

Ale zaraz potem zauważa problem:

– Wraz z zakończeniem edukacji wskaźniki czytelnictwa spadają, a więc mimo tego potencjału drzemiącego w szkołach z powodów systemowych jest on niewykorzystany.

Wciąż lubimy książki

Badaczy interesowało też między innymi to, skąd czytelnicy biorą swoje książki. I tak wśród źródeł lektur spada znaczenie księgozbiorów domowych, a wzrasta znaczenie… prezentów. I to już od kilku lat.

Może to oznaczać, że mimo iż nie czytamy już tak często jak dawniej, z książkami wciąż łączą nas pozytywne skojarzenia. Przemawia za tym też zaobserwowany przez badaczy paradoks – w ostatniej edycji badania więcej osób zadeklarowało, że lubi czytać książki (40 proc.), niż faktycznie je czyta (38 proc.).

Skąd ta rozbieżność? Odpowiadać za nią może żywione przez nas wciąż przekonanie, że czytanie książek to aktywność wartościowa i przyjemna. Ale może też oznaczać, że dziś trudniej nam znaleźć czas, siły lub możliwość, by robić to, co lubimy. Choć badacze z BN wskazują, że

„zaangażowani czytelnicy książek czytają je mimo braku czasu – nauczyli się wygospodarowywać sobie czas na lekturę, chociażby poprzez odzyskiwanie czasu straconego w trakcie dojazdów do pracy i szkoły”

Wniosek wydaje się więc prosty: najbardziej zaangażowanych niedobór czasu nie powstrzyma. Ale co z tymi mniej wciągniętymi? Tu jest już trudniej.

Choć aż 71 proc. badanych przyznało, że „raczej” lub „zdecydowanie” są w stanie każdego dnia wygospodarować nieco czasu na swoje ulubione zajęcia, pojawiało się wiele trudności, które zniechęcały ich do przeznaczania go na czytanie książek.

Kobiety częściej wymieniają, młodzi częściej kupują

Przyjrzenie się zależnościom między nawykami czytelniczymi a płcią pozwoliło badaczom zauważyć, że kobiety znacznie częściej pożyczają książki od znajomych i korzystają z bibliotek. Mężczyźni natomiast częściej je kupują. Jak to interpretować? Może to wskazywać na to, że praktyki czytelnicze kobiet są mniej indywidualne, a bardziej grupowe.

Badani w wieku 25-39 lat większość książek, które czytali, kupili samodzielnie. Było tak aż w 85 proc. przypadków. Co to oznacza? Wygląda na to, że dzisiejsi młodzi czytający nadal budują swoje własne księgozbiory.

Śledzenie bieżących wiadomości

Badaczy z BN interesowały nie tylko same książki, ale też inne rodzaje tekstów. Zapytali więc, za pomocą jakich mediów respondenci orientują się w bieżącej sytuacji w sprawach politycznych, lokalnych, sportowych czy kulturalnych. 46 proc. z nich wskazywało, że tego rodzaju wiadomości najczęściej słucha w radiu albo ogląda je w telewizji. 24 proc. preferowało czytanie na urządzeniach cyfrowych, a tylko 9 przyznało, że śledzi je rzadko. Tych ostatnich najwięcej było w grupie 15-24 lata – aż 17 proc.

Jednak niezależnie od tego, czy na papierze, czy na urządzeniach cyfrowych, z informacjami na temat bieżących wydarzeń za pośrednictwem tekstu zapoznaje się prawie połowa Polaków (45 proc.).

Tych czytających newsy głównie w internecie najwięcej jest w młodszych grupach wiekowych, ale nawet w kategorii 45-59 lat jest ich ponad jedna piąta.

Czytanie w innych językach

Badanych pytano też między innymi o to, czy zdarza im się czytać teksty w językach innych niż polski. Twierdząco odpowiedziało 8 proc., przy czym w przedziale wiekowym 15-24 lata było ich ponaddwukrotnie więcej – 20 proc.

Najczęściej czytali w innych językach ci, którzy wciąż się uczą (25 proc.), i ci, którzy mają wyższe wykształcenie (21 proc.).

(wg sonar.wyborcza.pl)