Nowe Aktualności

AUDIOBOOKI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Nasza biblioteka nawiązała niedawno współpracę z Fundacją Wolne Dźwięki, której celem jest wspieranie rozwoju świadomości obywatelskiej oraz budowanie więzi i wspólnoty społecznej w oparciu o kulturowe i historyczne dziedzictwo narodowe. Fundacja to grupa pasjonatów polskiej historii i literatury którzy pragną upowszechniać i promować czytelnictwo wartościowej polskiej literatury. 

Swoje działania kieruje głównie do stale rosnącego kręgu odbiorców, korzystających na co dzień z nowoczesnych technologii elektronicznych, stąd też atrakcyjna i łatwo dostępna forma przedstawiania dorobku wybitnych pisarzy w postaci książek mówionych – audiobooków.

 

W naszej bibliotece można wypożyczyć następujące audiobooki:

 

 1. Sergiusz Piasecki – „Zapiski oficera Armii Czerwonej”
 2. Roman Dmowski – „Niemcy, Rosja i kwestia polska”
 3. Józef Piłsudski – „Bibuła”
 4. Ryszard Kiersznowski – „Tam i wtedy w Podweryszkach, w Wilnie i w puszczy, 1939-1945”
 5. Paweł Piotr Wieczorkiewicz – „Bohaterowie, renegaci, zdrajcy”
 6. Józef Piłsudski – „Moje pierwsze boje”
 7. Antoni Lenkiewicz – „Naczelni wodzowie II Rzeczypospolitej”
 8. Antoni Ferdynand Ossendowski – „Wacek i jego pies”
 9. Antoni Ferdynand Ossendowski – Mali zwycięzcy”
 10. Zbigniew Lazarowicz – „Klamra mój ojciec”
 11. Antoni Ferdynand Ossendowski – „Lisowczycy”
 12. Piotr Gajdziński – „Anatomia zbrodni nieukaranej: dlaczego nie rozliczyliśmy się z komunistyczną przeszłością?”
 13. Antoni Ferdynand Ossendowski – „Postrach Gór”
 14. Antoni Lenkiewicz – „Kawalerowie Krzyża Niepodległości w Powstaniu Warszawskim A.D. 1944”\
 15. „Mały konspirator”
 16. Roman Dmowski – „Polityka polska i odbudowanie państwa”
 17. Antoni Ferdynand Ossendowski – „Okręty zbłąkane”
 18. Igor Janke – „Napastnik: opowieść o Viktorze Orbanie”
 19. Bronisław Wildstein – „Czas niedokonany”
 20. Antoni Ferdynand Ossendowski – „Mocni Ludzie”
 21. Józef Haller – „Pamiętniki”
 22. Antoni Lenkiewicz – „Kazimierz Pułaski”
 23. Igor Janke – „Twierdza”
 24. Luiza Łuniewska – „Szukając Inki: życie i śmierć Danki Siedzikówny”
 25. bł. Ks. Stefan Wincenty Frelichowski – „Pamiętnik”
 26. Antoni Lenkiewicz – „Generał Władysław Anders (1892-1970)”
 27. Antoni Ferdynand Ossendowski – „Biały kapitan”
 28. Rafał Michalski – „Śladami zbrodni katyńskiej”
 29. Anna Mieszkowska – „Prawdziwa historia Ireny Lendlerowej”
 30. Paweł Jasienica – „Pamiętnik”

 

 

ZAPRASZAMY 

 

 

 

WYNIKI KONKURSU CZYTELNICZEGO

„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego

W dniu 11.04. 2018 w czytelni odbył się konkurs czytelniczy ze znajomości „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Lekturą Narodowego Czytania na kulminację akcji 8 września 2018 roku została własnie ta powieść.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim.

WYNIKI KONKURSU CZYTELNICZEGO 

 

 1.  Małgorzata Noworyta    3 chem       37,5     pkt
 2. Natalia Górka                   3 c               29,5    pkt
 3. Emilia Bik                          3 c               28,5   pkt
 4. Mateusz Krzemyk            3 c               20      pkt
 5. Kinga Kowalcze                 3 c               19      pkt
 6. Dawid Śliwiński                 3 c               13      pkt
 7. Mateusz Sikora                 4 eln            12,5  pkt

          Tomasz Żyła                      4 eln            12,5  pkt

          Krzysztof Kozieł                4 eln            12,5  pkt

 1. Paweł Ławeczko                4 eln            6       pkt
 2. Paweł Wójcik                      4 eln            3,5   pkt
 1. Paweł Walus                       4 eln            3      pkt

          Daniel Świergosz               4 eln             3      pkt

          Kamil Dobrowolski            4 eln            3      pkt

          Bartosz Gaweł                    4 eln            3      pkt

 1. Damian Szczerba               4 eln            2      pkt
 2. Adrian Kruczała                 4 eln            1      pkt

          Paweł Kała                           4 eln           1      pkt

 1. Dawid Gaweł                       4 eln           0     pkt

 

Zapraszamy do kolejnych konkursów.

 

Czytelnictwo książek nie spada. Nowe badania Biblioteki Narodowej

Od dużego tąpnięcia w latach 2006-08 czytelnictwo książek w Polsce utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2017 r. przynajmniej jedną książkę czytało 38 proc. Polaków starszych niż 15 lat. Ale to nie wszystko, co mają nam do powiedzenia autorzy najnowszego badania Biblioteki Narodowej.

Prezentujemy wybrane wnioski z badania – przede wszystkim te, które wśród najbardziej istotnych wymieniali jego autorzy.

Trudno o „samotnego czytelnika”

Badacze z Biblioteki Narodowej, którzy pierwsze wnioski z najnowszej edycji swoich badań przedstawili 15 marca, ponownie potwierdzili tezę, że czytaniu sprzyja w ogromnej mierze czytające otoczenie. Częściej czytają ci, u których się czyta – zarówno w rodzinie, jak i w towarzystwie. Tam, gdzie rodzina czyta, czyta też 82 proc. badanych. Dla porównania tam, gdzie nie czyta się ani w rodzinie, ani w towarzystwie, po książkę sięga tylko 5 proc. respondentów.

Oznacza to, że czytanie – choć wydaje się czynnością względnie samotniczą – jest praktyką w ogromnym stopniu społeczną. Podobne wnioski badacze z BN formułowali też we wcześniejszych latach.

Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski zaznaczał w czasie prezentacji wyników, że samo mówienie o książkach może się korzystnie przekładać na wzrost czytelnictwa. – Jeśli osoby o dużym prestiżu będą mówić o książkach, będziemy traktować je jako ważną część życia – mówił.

– Rodziny czytające wychowują czytających i na odwrót, ale z perspektywy instytucji publicznej nie należy poprzestawać na takiej konstatacji – wyjaśnia dr Roman Chymkowski, kierownik Pracowni Badań Czytelnictwa Biblioteki Narodowej. – Doszlibyśmy bowiem do wniosku, że praktyki czytelnicze są jak inne praktyki konsumenckie. Trzeba więc pytać o inne [niż rodzina] instytucje, przestrzenie społeczne, w których można kształtować postawy czytelnicze.

Jakie mogą być te przestrzenie? Chymkowski wskazuje na szkołę. Z badań BN wynika, że poloniści swoim zaangażowaniem w kulturę książki wyróżniają się bardzo wyraźnie na tle populacji.

Ale zaraz potem zauważa problem:

– Wraz z zakończeniem edukacji wskaźniki czytelnictwa spadają, a więc mimo tego potencjału drzemiącego w szkołach z powodów systemowych jest on niewykorzystany.

Wciąż lubimy książki

Badaczy interesowało też między innymi to, skąd czytelnicy biorą swoje książki. I tak wśród źródeł lektur spada znaczenie księgozbiorów domowych, a wzrasta znaczenie… prezentów. I to już od kilku lat.

Może to oznaczać, że mimo iż nie czytamy już tak często jak dawniej, z książkami wciąż łączą nas pozytywne skojarzenia. Przemawia za tym też zaobserwowany przez badaczy paradoks – w ostatniej edycji badania więcej osób zadeklarowało, że lubi czytać książki (40 proc.), niż faktycznie je czyta (38 proc.).

Skąd ta rozbieżność? Odpowiadać za nią może żywione przez nas wciąż przekonanie, że czytanie książek to aktywność wartościowa i przyjemna. Ale może też oznaczać, że dziś trudniej nam znaleźć czas, siły lub możliwość, by robić to, co lubimy. Choć badacze z BN wskazują, że

„zaangażowani czytelnicy książek czytają je mimo braku czasu – nauczyli się wygospodarowywać sobie czas na lekturę, chociażby poprzez odzyskiwanie czasu straconego w trakcie dojazdów do pracy i szkoły”

Wniosek wydaje się więc prosty: najbardziej zaangażowanych niedobór czasu nie powstrzyma. Ale co z tymi mniej wciągniętymi? Tu jest już trudniej.

Choć aż 71 proc. badanych przyznało, że „raczej” lub „zdecydowanie” są w stanie każdego dnia wygospodarować nieco czasu na swoje ulubione zajęcia, pojawiało się wiele trudności, które zniechęcały ich do przeznaczania go na czytanie książek.

Kobiety częściej wymieniają, młodzi częściej kupują

Przyjrzenie się zależnościom między nawykami czytelniczymi a płcią pozwoliło badaczom zauważyć, że kobiety znacznie częściej pożyczają książki od znajomych i korzystają z bibliotek. Mężczyźni natomiast częściej je kupują. Jak to interpretować? Może to wskazywać na to, że praktyki czytelnicze kobiet są mniej indywidualne, a bardziej grupowe.

Badani w wieku 25-39 lat większość książek, które czytali, kupili samodzielnie. Było tak aż w 85 proc. przypadków. Co to oznacza? Wygląda na to, że dzisiejsi młodzi czytający nadal budują swoje własne księgozbiory.

Śledzenie bieżących wiadomości

Badaczy z BN interesowały nie tylko same książki, ale też inne rodzaje tekstów. Zapytali więc, za pomocą jakich mediów respondenci orientują się w bieżącej sytuacji w sprawach politycznych, lokalnych, sportowych czy kulturalnych. 46 proc. z nich wskazywało, że tego rodzaju wiadomości najczęściej słucha w radiu albo ogląda je w telewizji. 24 proc. preferowało czytanie na urządzeniach cyfrowych, a tylko 9 przyznało, że śledzi je rzadko. Tych ostatnich najwięcej było w grupie 15-24 lata – aż 17 proc.

Jednak niezależnie od tego, czy na papierze, czy na urządzeniach cyfrowych, z informacjami na temat bieżących wydarzeń za pośrednictwem tekstu zapoznaje się prawie połowa Polaków (45 proc.).

Tych czytających newsy głównie w internecie najwięcej jest w młodszych grupach wiekowych, ale nawet w kategorii 45-59 lat jest ich ponad jedna piąta.

Czytanie w innych językach

Badanych pytano też między innymi o to, czy zdarza im się czytać teksty w językach innych niż polski. Twierdząco odpowiedziało 8 proc., przy czym w przedziale wiekowym 15-24 lata było ich ponaddwukrotnie więcej – 20 proc.

Najczęściej czytali w innych językach ci, którzy wciąż się uczą (25 proc.), i ci, którzy mają wyższe wykształcenie (21 proc.).

(wg sonar.wyborcza.pl)