Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej Powiatu Oświęcimskiego

Podstawowe informacje na temat projektu znajdziesz tutaj

Nabór na pomoc stypendialną na rok szkolny 2018/2019 w ramach projektu:

Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej

Lista osób, którym przyznano pomoc stypendialną znajdziesz: http://www.pz2.edu.pl/info/?p=24475

 

Nabór na staże zawodoznawcze 2017/2018

Regulamin naboru uczestników do projektu

Niezbędne dokumenty:

Załącznik Nr 1 Ramowy program stażu

Załącznik Nr 2 Dziennik stażu,praktyki zawodowej

Załącznik Nr 3 Wzór certyfikatu

Załącznik Nr 4 Oznaczenie miejsca realizacji stażu praktyki zawodowej CKZ

Załącznik Nr 6 Wniosek o wypłatę stypendium stażowego