Małopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna – opis projektu


Rekrutacja do projektu  (4.09 do 28.09)

1. Regulamin rekrutacji

2. Załączniki dla kandydatów do projektu dostępne u opiekuna projektu: p. Anny Homy


Zajęcia w obszarze Elektryczno – Elektronicznym

Harmonogram i tematyka zajęć 

Lekcja 6,7,8:  „Operacje bitowe w mikrokontrolerach AVR”,  „Pętle w środowisku programistycznym Arduino IDE”, Wejście analogowe w zestawie Arduino Uno”.

Kolejne trzy spotkania warsztatowo – wykładowe poświęcone były komunikacji mikrokontrolera z komputerem poprzez wejścia analogowe, sposobach pisania programów z pętlą a także operacjami bitowymi pozwalającymi na konwersję sygnałów.

Omówiono zagadnienie  operacji bitowych w środowisku Arduino oraz tablicy kodów ASCII. Zaprezentowano program, który za pomocą operacji bitowych zamienia ciąg liter wysłanych z komputera PC na ciąg dużych lub małych liter. Praca nad modyfikacją programu zaprezentowanego przez prowadzącego zajęcia pozwoliła na  prezentację binarnego kodu ASCII na linijce 8 diod LED.

Poznaliśmy pętle for, while oraz do-while w środowisku Arduino i ich zastosowanie w programach.  Zdobyta wiedza posłużyła nam do napisania programu, którego efektem końcowym był stoper wyświetlający aktualny stan na terminalu komputera PC.

Poznaliśmy zasady działania przetwornika A/C oraz  możliwości wejść analogowych modułu Arduino Uno. Zaimplementowaliśmy i uruchomiliśmy  program do wyświetlania wartości napięcia na wejściu analogowym. Efektem końcowym był prosty miernik natężenia oświetlenia zbudowany w oparciu o fotorezystor.

 

Lekcja 5:„Sprzętowy port szeregowy”

Autorzy: dr inż. Łukasz Mik – Zakład Elektroniki i Telekomunikacji, PWSZ w Tarnowie.

 Dzisiejsza lekcja poprowadzona przez dr inż. Łukasza Mikę pozwoliła nam poznać kolejne możliwości mikrokontrolera. Tym razem pracowaliśmy nad komunikacją mikrokontrolera z komputerem PC. Udało się nam  skonfigurować sprzętowy port szeregowy w środowisku Arduino ID, poznaliśmy  zasadę działania transmisji między komputerem a mikrokontrolerem. Pozwoliło to na napisanie programu  do sterowania diodą LED oraz grupą diod LED za pomocą poleceń wysyłanych z komputera PC.

 

Lekcja 4„Zmienne w języku C, budowa funkcji”

Autorzy: mgr inż. Maciej Witek – Zakład Elektroniki i Telekomunikacji, PWSZ w Tarnowie

  Na tej lekcji nauczyliśmy się wykorzystać w programie zmienną liczbową  stałoprzecinkową, zmiennoprzecinkową, oraz znakową. Dla nowo poznanych zmiennych ćwiczyliśmy pisanie własnych funkcji w języku C, wykorzystując tabelę kodu ASCII.

Lekcja 3:„Podłączanie przycisków i przełączników do mikrokontrolera”

Autorzy: mgr inż. Maciej Witek – Zakład Elektroniki i Telekomunikacji, PWSZ w Tarnowie

Kolejna lekcja poprowadzona przez  mgr inż. Macieja Witka z Zakład Elektroniki i Telekomunikacji, PWSZ w Tarnowie zapoznała nas z podstawową budowę programu i konfiguracją  portów mikrokontrolera w środowisku Arduino. Nauczyliśmy się stosować dyrektywę preprocesora #define,  a także używać w programie funkcji warunkowych if/else. Na koniec zajęć udało się nam napisać i zaimplementować program sterujący pracą diod LED sterowanych za pomocą przycisków.

 

Lekcja 2: „Podłączenie i sterowanie diodą LED”

Autorzy: mgr inż. Maciej Witek – Zakład Elektroniki i Telekomunikacji, PWSZ w Tarnowie

Na kolejnej video – konferencji z Zakładem Elektroniki i Telekomunikacji PWSZ w Tarnowie poznaliśmy  sposoby podłączenia do płytki Arduino UNO diody LED oraz konfigurację środowisko Arduino IDE. Udało się skonfigurować  port mikrokontrolera, napisać i zaimplementować program sterującym diodą LED. Efekty naszej pracy przedstawiają filmik i zdjęcia.

 

 

Lekcja 1: „Wprowadzenie do środowiska Arduino”.

Autorzy: mgr inż. Maciej Witek – Zakład Elektroniki i Telekomunikacji, PWSZ w Tarnowie 

Na zajęciach uczniowie naszej szkoły, wraz ze szkołami ze szkół W Szczucinie i Godwie  uczestniczyli w video-konferencji prowadzonej przez mgr inż. Macieja Witka z – Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji PWSZ w Tarnowie. Na podstawie informacji,  przedstawionych w formie wykładu, prezentacji, materiałów multimedialnych, uczniowie poznali sposób podłączenia płytki Arduino do komputera, oraz konfigurowali środowisko Arduino IDE. Na lekcji udało się  zweryfikować i wgrać program do mikrokontrolera.