Po gimnazjum

 

 

Dokumenty/druki do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji 2019/2020
  2. Karta informacyjna
  3. Pisemna zgoda rodziców (dotyczy wszystkich klas Mistrzostwa Sportowego i sportowych)
  4. Dane informacyjne do celów ewidencyjnych dokument doc  dokument pdf
  5. Podanie o zakwaterowanie w internacie

Dodatkowe dokumenty:

Zarządzenie  Małopolskiego  Kuratora  Oświaty  w  Krakowie  z  dnia  29 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj.: dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.


 Zarządzenie  nr 13/19 Małopolskiego  Kuratora  Oświaty  w  Krakowie  z  dnia  22 lutego 2019r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.


Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.