Oferta

Powiatowy Zespół Nr2

Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych


Technikum (4-letnie) dzienne

Nasze technikum wielokrotnie zajmowało pierwsze miejsce w powiecie  w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjanych- technika corocznie ogłaszanych przez „Perspektywy”.

M. in. w zestawieniu za rok 2014 zajęło 8 miejsce w województwie (na 171 szkół tego typu) i 61 w Polsce (na 1891 szkół tego typu). Uzyskało też tytuł Złotej Szkoły. [Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2014 -technika].

W ostatnim rankingu Perspektywy 2016 zajęło 34 miejsce w województwie  i 282 w Polsce  Uzyskało też tytuł Brązowej Szkoły. [Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2016 -technika]

Kierunki:

  • Technik informatyk – umożliwia zdobycie popularnego i poszukiwanego w całej Europie zawodu a także podjęcie studiów na kierunkach pokrewnych. Coś dla programistów, sieciowców, webmasterów itp. Istnieje możliwość poszerzenia kwalifikacji o zawód teleinformatyk. Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka.

  • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – grafika komputerowa. Absolwent po skończeniu szkoły znajdzie pracę w agencjach reklamowych, firmach wydawniczych, oraz studiach fotografii cyfrowej.

 

  • Technik elektronik – wprowadza w fantastyczny świat elektroniki, prestiżowy kierunek – prestiżowy zawód. Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka


  • Technik technologii chemicznej – powstanie klasy  jest odpowiedzią na zapotrzebowanie Firmy SYNTHOS S.A. na pracowników niższego i średniego szczebla technicznego związane z procesami technologicznymi w przemyśle chemicznym. Zapraszamy do zapoznania się z linkami: wycieczki klas chemicznych


 

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego (3-letnie)

Klasy:

biologiczno-chemiczna– przedmioty rozszerzone: biologia, chemia,

mistrzostwa sportowego (pływanie)– przedmioty rozszerzone: biologia, chemia/matematyka,

klasa sportowa (piłka siatkowa i hokej na lodzie)– przedmioty rozszerzone: biologia, chemia/matematyka

 humanistyczno – prawna– przedmioty rozszerzone: j.polski, historia, wiedza o społeczeństwie,

językowa – przedmioty rozszerzone:  j.polski, j. angielski, historia,

menedżerska– przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia,  j.angielski,

mundurowa– przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, j.angielski

Uwaga! Dla klasy mistrzostwa sportowego i klas sportowych obowiązkowe egzaminy sprawnościowe