Zaplecze szkoły

Nasza szkoła posiada rozbudowane zaplecze tak dydaktyczne jak i rekreacyjne.

 • halę sportową, małą salę gimnastyczną, siłownię
 • stołówkę i dobrze wyposażony sklepik
 • 6 pracowni komputerowych
 • 2 pracownie elektroniczne
 • w szkole działa radiowęzęł
 • pracownie chemiczne
 • pracownie przedmiotowe
 • internat dla uczniów spoza Oświęcimia
 • klasy SMS korzystają z hali lodowej i basenu
 • bibliotekę wyposażoną również w komputery i posiadająca w swoich zasobach nowości czytelnicze oraz czytelnię
 • powiększa się ilość sal lekcyjnych wyposażonych w tablice multimedialne