Dokumenty szkolne

1. STATUT akt. ze zm. 24.01.2017r

2. plan pracy szkoły 2017 2018

3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

4. Koncepcja pracy szkoły 2014-2019

5. Szkolny-program-wychowawczy-na-rok-2015-2018

6. Szkolny-program-profilaktyki-2016-2017

7. Procedury szkolne 2016-17

8. Zestaw-programow-nauczania-2016-2017

9. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2016 2017

11. Plan nadzoru pedagogicznego 2017 2018

13. Regulamin frekwencji

14. Tematy projektów gimnazjalnych 2017-18

 


KALENDARIUM:

15.Kalendarz roku szkolnego 2017-2018

16. Terminarz-i-harmonogram-posiedzen-rady-pedagogicznej 2016-17

17. Harmonogram-klasyfikacji 2016-17

18.Spotkania-z-rodzicami


DLA NAUCZYCIELI:

19. Formularz statystyki matur

21. Harmonogram-ewaluacji-2016-2017

22. Losy absolwentów dane z PUP Kraków (dane z PUP Kraków będą publikowane w miarę spływania z danych)

23. Formularz do wywiadu z uczniem z oceną niedostateczną 2017

23.   Link-do-pliku-frekwencja

24.   Szkolny zestaw podręczników 2016-17 Zestawienie dla rodziców i uczniów [tutaj]

Uwaga! Poniżej link do dokumentu roboczego- podręczniki 2017-2018

[plik do pracy z podręcznikami]

25. Monitorowanie ilości godzin zrealizowanych z poszczególnych przedmiotów


STOŁÓWKA SZKOLNA:

26. Zarządzenie w sprawie opłat za posiłki wydawane w stołówce szkolnej.


WNIOSKI O STYPENDIA:

27. Wniosek o stypendium za wyniki w nauce

28. Wniosek o stypendium za wyniki w sporcie

 

 

Dodaj komentarz