Dokumenty szkolne

1. STATUT  akt. ze zm. od 11 września 2017r.

2. Plan pracy szkoły 2017 2018

3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania- obszerne fragmenty Statutu Szkoły

4. Koncepcja pracy szkoły 2014-2019

5. Szkolny-program-wychowawczy-na-rok-2015-2018

6. Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły  2017-18

7. Procedury szkolne 2017-18

8. Zestaw programów nauczania 2017-18

9. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2016 2017

11. Plan nadzoru pedagogicznego 2017 2018

13. Regulamin frekwencji

regulamin konkursu frekwencji

14. Tematy projektów gimnazjalnych 2017-18

 


KALENDARIUM:

15.Kalendarz roku szkolnego 2017-2018

16. Zebrania Rady Ped w roku szk 2017-18

17. Kalendarz- klasyfikacja 2017-18

18.Spotkania z rodzicami 2017-18


DLA NAUCZYCIELI:

19. Formularz statystyki matur

20. Raport z ewaluacji wew 2016 2017

21.Harmonogram ewaluacji wew. 2017 2018

22. Losy absolwentów dane z PUP Kraków (dane z PUP Kraków będą publikowane w miarę spływania z danych)

23. Formularz do wywiadu z uczniem z oceną niedostateczną 2017

24.   Szkolny zestaw podręczników 2016-17 Zestawienie dla rodziców i uczniów [tutaj]

Uwaga! Poniżej link do dokumentu roboczego- podręczniki 2017-2018

[plik do pracy z podręcznikami]


STOŁÓWKA SZKOLNA:

25. Zarządzenie w sprawie opłat za posiłki wydawane w stołówce szkolnej.


WNIOSKI O STYPENDIA:

26. Wniosek o stypendium za wyniki w nauce

27. Wniosek o stypendium za wyniki w sporcie

 

 

Dodaj komentarz