Dokumenty szkolne

1. STATUT SZKOŁY akt. 9.01.2019r

2. Plan-pracy-szkoly-rok szk 2019-20

3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania- obszerne fragmenty Statutu Szkoły

4. Koncepcja pracy szkoły 2014-2019

6. PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY 2019-2020

7. Procedury szkolne 2018-19

8. Zestaw programów nauczania

9. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2017 2018

11. Plan nadzoru pedagogicznego 2018 2019

13. Regulamin Konkursu na najwyższą frekwencję

14.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


KALENDARIUM:

15. Kalendarz  roku szkolnego 2019-2020

harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie- strona CKE

harmonogram egzaminów gimnazjalnego i maturalnego- strona CKE

16. Rady pedagogiczne 2019-2020

17. Kalendarz- klasyfikacja 2018-19

18.Zebrania i konsultacje z rodzicami 2019-2020


DLA NAUCZYCIELI:

19. Formularz statystyki matur

20. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2018_2019

21.Harmonogram ewaluacji wew. 2018 2019

22. Losy absolwentów dane z PUP Kraków (dane z PUP Kraków będą publikowane w miarę spływania z danych)

23. Formularz do wywiadu z uczniem z oceną niedostateczną 2017

24.    Zestawienie podręczników  dla rodziców i uczniów

Uwaga! Poniżej link do dokumentu roboczego- podręczniki 2017-2018

[plik do pracy z podręcznikami]

25. Wycieczki zagraniczne

Rozporządzenie_MEN wycieczki zagraniczne 

Wycieczki zagraniczne uczniów- informacja

karta_wycieczki


STOŁÓWKA SZKOLNA:

26. Zarządzenie w sprawie opłat za posiłki wydawane w stołówce szkolnej.


WNIOSKI O STYPENDIA:

27. REGULAMIN STYPENDIÓW MOTYWACYJNYCH – nowy

29. Załącznik nr 1a wniosek o stypendium za wyniki w nauce

30. Załącznik nr 1b wniosek o stypendium za wyniki w  sporcie

 

 

 

Dodaj komentarz