TECHNIK technologii CHEMICZNEJ

 

O kierunku

Klasa stworzona we współpracy z Synthos S.A. i daje perspektywę pracy na terenie Oświęcimia.

Zadania zawodowe technika technologii chemicznej związane są z wytwarzaniem różnego rodzaju produktów, półproduktów lub gotowych wyrobów na drodze procesów chemicznych i fizykochemicznych oraz nadzorowaniem procesów produkcyjnych przemysłu chemicznego. Przemysł chemiczny obejmuje bardzo szeroką gamę działów i absolwent tego kierunku może być zatrudniony w m.in. przemyśle tworzyw sztucznych, farmaceutycznym, kosmetycznym, petrochemicznym.

Jako technik technologii chemicznej będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)       wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych;

2)       obsługiwania maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego;

3)       organizowania i kontrolowania procesów technologicznych przemysłu chemicznego;

4)       wykonywania badań laboratoryjnych w przemyśle chemicznym.

Wyposażenie pracowni:

W wyniku starań władz powiatu i wykorzystaniu funduszy unijnych w naszej szkole powstało jedno z najnowocześniejszych laboratoriów w Małopolsce [zobacz otwarcie] [zobacz wyposażenie]. Również Firma Chemiczna "Synthos"  wyposażyła szkołę w sprzęt laboratoryjny.

Kwalifikacje

Kwalifikacje zdobywane są w trakcie  4 lat nauki w technikum.

 A.6. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

Dzięki nauce przedmiotów w ramach tej kwalifikacji poznasz procesy technologiczne przemysłu chemicznego, będziesz znać sposoby nadzorowania produkcji, bez trudu odczytasz dokumentację techniczną, a urządzenia chemiczne nie będą mieć przed tobą tajemnic.

Nauczane przedmioty: eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego,  planowanie i nadzór produkcji chemicznej, procesy technologiczne w przemyśle,  maszyny i urządzenia w przemyśle chemicznym, pomiary techniczne i technologiczne w przemyśle chemicznym.

 

A.56. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

Próbówki, urządzenia pomiarowe, odczynniki- warto poznać ciekawszą stronę procesów chemicznych. Realizowane zajęcia pozwolą zostać ekspertem w dziedzinie kwasów, zasad, odczynników, estrów i substancji, których nazw do tej pory nie słyszałeś. Pracować w laboratorium- to duża satysfakcja!

.Nauczane przedmioty: badania laboratoryjne w przemyśle chemicznym